Najnowsze wiadomości o marihuanie
309-306-1095 [email chroniony]

Warunki korzystania

Stumari, LLC. Warunki korzystania

Obowiązuje od 11 lipca 2018 r

 

Podsumowanie warunków użytkowania

 

Dla Twojej wygody Stumari oferuje niniejsze podsumowanie naszych Warunków użytkowania w niewiążącej formie podsumowania, a także pełne prawnie wiążące Warunki użytkowania niezwłocznie po niniejszym Podsumowaniu warunków użytkowania. Proszę zrozumieć, że nie jest to pełny zarys Warunków korzystania ze Stumari; jest to zapowiedź istotnych praw i obowiązków użytkowników. Przeczytaj uważnie cały dokument Warunki użytkowania. Ponadto należy pamiętać, że uzyskując dostęp do dowolnej części tej witryny internetowej Stumari lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie naszych pełnych Warunków użytkowania określonych bezpośrednio po Podsumowaniu Warunków użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami i postanowieniami naszych pełnych Warunków użytkowania, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej Stumari ani korzystać z jakichkolwiek naszych usług.

 

 • Stumari zapewnia platformę do współpracy i komunikacji między prawnikami („użytkownikami konsultantów”) a użytkownikami poszukującymi pomocy prawnej („klientami prawnymi”). Stumari nie jest firmą prawniczą, agencją prawniczą ani agencją zatrudnienia i nie gwarantuje wyników. Prosimy korzystać ze Stumari w sposób odpowiedzialny i przeczytać więcej o naszej usłudze w Sekcji 2 poniżej.

 

 • Odpowiadasz za bezpieczeństwo swojego konta i za wszystkie działania, które mają miejsce na Twoim koncie. Przeczytaj więcej na temat obowiązków użytkownika w sekcji 3 poniżej.

 

 • Niektóre zachowania, takie jak korzystanie z usługi do nielegalnej działalności, nie są dozwolone w Stumari. Przeczytaj więcej o zachowaniu użytkownika w sekcji 4 poniżej.

 

 • Niektóre treści, takie jak groźne posty lub treści naruszające prawa własności intelektualnej innej strony, nie są dozwolone w Stumari. Stumari ma prawo do usuwania treści generowanych przez użytkowników, które naruszają nasze zasady. Przeczytaj więcej o treściach generowanych przez użytkowników w sekcji 5 poniżej.

 

 • Pewne specjalne warunki regulują Użytkowników Konsultantów Stumari. Na przykład:
 • Użytkownicy konsultantów nie są pracownikami ani agentami Stumari.
 • Ze Stumari nie powstaje żadna relacja adwokat-klient i nie powstaje obowiązek zachowania poufności poprzez korzystanie ze strony internetowej Stumari, w tym publikowanie ofert pracy.
 • Relacja adwokat-klient może zostać nawiązana poprzez korzystanie z usługi między klientami prawnymi a użytkownikami konsultantów.
 • Użytkownicy konsultantów ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że wszelkie informacje, zaproszenia lub reklamy zamieszczane na stronie internetowej Stumari są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i zasadami profesjonalnego postępowania.
 • Stumari nie udziela żadnej gwarancji co do zdolności prawnej, kompetencji ani jakości użytkowników konsultantów, którzy mogą być umieszczeni na naszej stronie internetowej

 

 • Konsultanci Użytkownicy mogą tworzyć i utrzymywać profil na stronie internetowej Stumari. Chociaż Stumari podejmuje uzasadnione handlowo wysiłki w celu potwierdzenia licencji Użytkownika Konsultanta na praktykę prawną, Stumari nie składa żadnych oświadczeń na temat pochodzenia ani kwalifikacji Użytkownika Konsultanta.
 • Użytkownik konsultanta może zostać „zweryfikowanym użytkownikiem konsultanta”, zapewniając Stumari dodatkową weryfikację, że jest on aktywnym, licencjonowanym prawnikiem i ma dobrą praktykę prawniczą. Zweryfikowani Konsultanci Użytkownicy mogą również uiścić opłatę za dostęp do dodatkowych usług Stumari i narzędzi zarządzania praktyką. Stumari nie popiera ani nie poleca Użytkowników Konsultantów i obowiązkiem Klienta prawnego jest podjęcie środków ostrożności przed zatrudnieniem Użytkownika Konsultanta do legalnej pracy.
 • Legalni klienci nie ponoszą żadnych kosztów, aby opublikować zapytanie o pracę na Stumari lub skorzystać z dowolnego internetowego narzędzia lub dokumentów Stumari. W przypadku faktur płaconych za pośrednictwem Stumari może obowiązywać opłata za usługę lub przetwarzanie (np. Opłata za kartę kredytową).

 

Przeczytaj więcej o użytkownikach konsultantów w rozdziale 6 poniżej.

 

 • Stumari przestrzega przepisów Digital Millennium Copyright Act dotyczących bezpiecznej przystani. Jeśli uważasz, że materiały znajdujące się na stronie Stumari lub z nią powiązane naruszają Twoje prawa autorskie, zachęcamy do powiadomienia Stumari zgodnie z Zasadami ustawy Digital Millennium Copyright Act Stumari. Przeczytaj więcej na temat polityki DMCA firmy Stumari w sekcji 8 poniżej.
 • Stumari może wysyłać Ci e-maile w ramach swoich usług. Możesz zrezygnować z komunikacji e-mail. Przeczytaj więcej na temat komunikacji e-mail w sekcji 10 poniżej.
 • Stumari może zmodyfikować te warunki w dowolnym momencie. Jednak Stumari powiadomi Cię o istotnych zmianach warunków, publikując powiadomienie na swojej stronie głównej i / lub wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail podany Stumari podczas rejestracji. Przeczytaj więcej na temat modyfikacji niniejszych warunków użytkowania w punkcie 17 poniżej.
 • Więcej informacji o prawach użytkownika w Stumari znajduje się w Polityce prywatności Stumari.

 

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z pełnymi warunkami.

 

Dziękujemy za wybranie Stumari jako platformy doświadczenia prawnego. Poniższe Warunki użytkowania regulują wszelkie korzystanie z Usługi za pośrednictwem Witryny znajdującej się pod adresem https://www.Stumari.co oraz wszystkich treści, usług i produktów dostępnych w Witrynie lub za jej pośrednictwem. Rozumiemy, że przeczytanie umów o warunkach użytkowania jest obowiązkowe, ale prosimy o uważne przeczytanie tej umowy przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej Stumari. Omawia charakter służby Stumari; zasady, których oczekuje Stumari od użytkowników w naszej Witrynie i jej serwisie; relacje między Stumari, naszymi użytkownikami i użytkownikami naszych konsultantów; oraz szczegóły prawne, które kontrolują te zasady i relacje. Ponieważ jest to tak ważna umowa między nami a Tobą, naszymi użytkownikami, staraliśmy się, aby była ona jak najbardziej przejrzysta i przyjazna dla użytkownika.

 

Uzyskując dostęp do dowolnej części Witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na związanie się warunkami niniejszej umowy. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszej umowy, możesz nie uzyskiwać dostępu do Witryny ani korzystać z naszych usług. Strona jest dostępna tylko dla osób, które mają co najmniej 18 lat.

______________________________________________________________________

 

Warunki użytkowania Stumari

 

Definicje. Poniższe warunki są używane w niniejszych Warunkach użytkowania i mają określone znaczenie. Powinieneś wiedzieć, co oznaczają poszczególne warunki.

 

 1. Termin „Usługa” odnosi się do usług świadczonych przez Stumari, w tym między innymi dostęp do społeczności online Stumari; narzędzia komunikacyjne; rozwiązania do zarządzania i przechowywania dokumentów; i usługi płatnicze. Stumari nie świadczy usług związanych z adwokatem ani nie pełni roli agencji pośrednictwa pracy. Zapewniamy miejsce, w którym nasi użytkownicy mogą się spotykać i wymieniać informacje z naszymi użytkownikami konsultantów.
 2. Termin „Umowa” (do którego można się również odwoływać w niniejszych „Warunkach użytkowania”) odnosi się łącznie do wszystkich warunków, warunków i uwag zawartych lub przywoływanych w tym dokumencie.
 3. „Strona internetowa” odnosi się do strony internetowej Stumari znajdującej się pod adresem https://www.Stumari.com, wszystkich podstron i subdomen oraz wszystkich treści, usług i produktów dostępnych na stronie internetowej lub za jej pośrednictwem.
 4. „Stumari”, „My” i „Us” odnoszą się do Stumari, Inc., a także do naszych podmiotów stowarzyszonych, dyrektorów, spółek zależnych, członków kadry kierowniczej i pracowników. Użytkownicy konsultantów nie są częścią Stumari.
 5. „Użytkownik”, „Ty” i „Twój” odnoszą się do osoby, firmy lub organizacji, która odwiedziła lub korzysta z Witryny i / lub Usługi. Użytkownik może być klientem prawnym, użytkownikiem konsultanta, jednym lub drugim.
 6. „Użytkownicy konsultantów” odnoszą się do zarejestrowanych użytkowników konsultantów w dziedzinie prawa, którzy mogą komunikować się z Klientami prawnymi lub innymi użytkownikami Konsultantów za pośrednictwem Usługi i zapewniać im pracę kontraktową lub konsultacyjną. Użytkownicy konsultantów nie są pracownikami ani agentami Stumari. Więcej informacji na temat użytkowników konsultantów znajduje się w sekcji 6 niniejszej umowy.
 7. „Klienci prawni” odnoszą się do 1) Użytkowników, którzy składają wnioski od Użytkowników Konsultantów o oferowanie usług prawnych za opłatą („Oferty pracy”); oraz 2) Użytkownicy, którzy zawierają umowę z Użytkownikami Konsultantów na dodatkowe prace, które mogą obejmować stałe zatrudnienie, wykraczające poza początkowe Stanowisko, które ustanowiło relację Konsultant Użytkownik-Klient prawny. Użytkownicy konsultantów mogą składać propozycje („Oferty”) dotyczące takich Zadań, a także mogą ustalać warunki relacji z Klientem prawnym za pośrednictwem podpisanego listu motywacyjnego lub innej pisemnej umowy. Więcej informacji na temat ofert pracy, ofert i klientów prawnych znajduje się w sekcji 7 (b)
 8. „Treść” odnosi się do treści prezentowanych lub wyświetlanych za pośrednictwem Witryny, w tym między innymi tekstu, dokumentów, informacji, danych, artykułów, opinii, zdjęć, zdjęć, grafiki, oprogramowania, aplikacji, nagrań wideo, nagrań dźwiękowych, dźwięków, projektów, funkcji, oraz inne materiały dostępne w Witrynie. Treść obejmuje między innymi Treści generowane przez użytkowników, które mogą być przesyłane przez dowolnego użytkownika Stumari (klienta prawnego lub użytkownika konsultanta).

 

 1. O usłudze Stumari.

Usługa Stumari to platforma do współpracy i komunikacji między prawnikami a osobami poszukującymi pomocy prawnej. Usługa Stumari zapewnia dostęp do wirtualnej społeczności profesjonalnych użytkowników konsultantów Stumari; łatwa współpraca dzięki narzędziom do zarządzania komunikacją Stumari; zarządzanie i przechowywanie dokumentów; oraz proste, bezpieczne narzędzia do płatności i fakturowania.

 

 1. Stumari nie jest firmą prawniczą. Stumari nie oferuje zastępstwa prawnego. Stumari nie oferuje żadnych porad prawnych, opinii prawnych, rekomendacji, rekomendacji ani porad. Użytkownicy konsultantów nie są pracownikami ani agentami Stumari. Stumari nie bierze udziału w umowach między Użytkownikami ani w reprezentowaniu Użytkowników. W żadnym momencie firma Stumari nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za działania lub zaniechania jakiegokolwiek użytkownika konsultanta wykonującego dla ciebie usługi doradcze.

 

 1. Stumari nie jest prokuraturą lub agencją zatrudnienia. Stumari nie jest agencją polecającą adwokata ani agencją pośrednictwa pracy. Stumari nie wybiera ani nie rekomenduje żadnego indywidualnego użytkownika konsultanta do obsługi klienta prawnego. Chociaż Stumari dokłada uzasadnionych handlowo starań, aby potwierdzić, że zarejestrowani Użytkownicy Konsultantów są licencjonowanymi prawnikami, nie udzielamy żadnych gwarancji, gwarancji ani oświadczeń dotyczących zdolności prawnej, kompetencji, jakości ani kwalifikacji jakiegokolwiek Użytkownika Konsultanta. Stumari nie gwarantuje, że Użytkownicy Konsultantów są objęci ubezpieczeniem od odpowiedzialności zawodowej. Stumari zachęca klientów prawnych do zbadania dowolnego użytkownika konsultanta przed zaakceptowaniem profesjonalnej porady.

 

 1. Stumari nie gwarantuje żadnego ze swoich użytkowników. Stumari zapewnia po prostu platformę, na której osoby ubiegające się o pomoc prawną mogą się komunikować i dokonywać transakcji z prawnikami. Stumari nie popiera żadnego z użytkowników konsultantów i nie sankcjonuje oświadczeń składanych przez użytkowników konsultantów na platformie. Stumari nie składa żadnych oświadczeń dotyczących kwalifikacji usługodawców niebędących adwokatami.

 

 1. Stumari nie gwarantuje wyników. Od czasu do czasu klienci prawni mogą przesyłać opinie użytkowników konsultantów; przeglądy te nie stanowią gwarancji, rękojmi ani prognoz dotyczących wyniku jakichkolwiek przyszłych kwestii prawnych. Stumari nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Treści generowane przez użytkowników lub porady prawne, które można napotkać w Witrynie lub za jej pośrednictwem, a wszelkie wykorzystanie lub poleganie na Treściach generowanych przez użytkowników lub poradach prawnych odbywa się wyłącznie na własne ryzyko.

 

 1. Korzystanie ze Stumari nie tworzy relacji adwokat-klient ze Stumari. Stumari nie oferuje porad prawnych ani usług. Jakiekolwiek korzystanie z Usługi Stumari nie ma na celu ani nie tworzy relacji adwokat-klient. Jakakolwiek komunikacja za pośrednictwem Stumari nie może być traktowana jako poufna. Stumari nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania jakiegokolwiek użytkownika konsultanta wykonującego dla ciebie usługi doradcze.

 

 

 1. Obowiązki użytkownika. Ty i ty sam jesteś odpowiedzialny za swoje konto i wszystko, co dzieje się podczas logowania lub korzystania z konta. Twoje bezpieczeństwo jest Twoją odpowiedzialnością.

 

 1. Bezpieczeństwo konta użytkownika. Jeśli zarejestrujesz się w Usłudze, utworzysz spersonalizowane konto, które zawiera unikalną nazwę użytkownika i hasło umożliwiające dostęp do Usługi i odbieranie wiadomości od Stumari. Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i jesteś w pełni odpowiedzialny za wszystkie działania, które mają miejsce na koncie i wszelkie inne działania podjęte w związku z kontem. Wyrażasz zgodę na niezwłoczne powiadomienie Stumari o każdym nieautoryzowanym użyciu konta lub jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania, straty lub szkody wynikające z nieuprawnionego użycia komputera, urządzenia mobilnego lub innego urządzenia komputerowego i / lub konta. ”

 

 1. Relacje z użytkownikami konsultantów. Ponieważ nie możemy zagwarantować przydatności któregokolwiek z naszych użytkowników konsultantów do twoich konkretnych potrzeb, zachęcamy klientów prawnych do zbadania każdego użytkownika konsultanta przed zaakceptowaniem profesjonalnej porady. Klienci prawni mogą również poprosić o pisemną umowę o współpracy prawnej określającą warunki, zakres, ograniczenia i warunki reprezentacji.

 

 1. Brak zaufania do treści generowanych przez użytkowników. Treści generowane przez użytkowników publikowane w Witrynie, takie jak posty na blogu, są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych, bez gwarancji, że Treści generowane przez użytkowników są prawdziwe, poprawne lub dokładne. Treści generowane przez użytkowników nie zastępują profesjonalnej porady prawnej ani nagabywania w celu udzielania porad prawnych dotyczących konkretnych faktów. Nie należy opóźniać ani rezygnować z uzyskiwania porady prawnej ani lekceważyć profesjonalnych porad prawnych opartych na treściach generowanych przez użytkowników. Opóźnienie w zasięgnięciu porady prawnej może skutkować zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, które możesz mieć, w zależności od obowiązującego przedawnienia. Treści tworzone przez użytkowników nie są regulowane przez żaden stanowy lub krajowy związek adwokacki.

 

 1. Zgodność z prawem. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) jest uprawniony do i jest pełnoletni w swojej jurysdykcji, aby związać się niniejszą Umową; (ii) korzystanie z Usługi będzie wyłącznie w celach dozwolonych przez niniejszą Umowę; (iii) korzystanie z Usługi nie będzie naruszać ani sprzeniewierzać praw własności intelektualnej osób trzecich; oraz (iv) korzystanie z Usługi będzie zgodne z wszystkimi lokalnymi, stanowymi i federalnymi przepisami, zasadami i przepisami oraz wszystkimi innymi zasadami Stumari.

 

 1. Ograniczenia użytkowania i postępowania. Możesz korzystać z usługi, o ile przestrzegasz kilku podstawowych zasad. Poniższe ograniczenia użytkowania i ograniczenia są podstawowymi zasadami, których przestrzegania użytkownicy powinni przestrzegać podczas korzystania z usługi. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści publikowane przez naszych użytkowników i w razie potrzeby mamy prawo do zamknięcia konta.
 2. Zabronione treści. Zgadzasz się, że pod żadnym pozorem nie będziesz przesyłać żadnych Treści (w tym oprogramowania, tekstu, obrazów lub innych informacji), które
 3. jest niezgodny z prawem lub promuje niezgodną z prawem działalność
 4. zniesławia, nęka, wykorzystuje, grozi lub nawołuje do przemocy wobec jakiejkolwiek osoby lub grupy

iii. jest pornograficzny, dyskryminujący lub w inny sposób represjonuje lub zastrasza osobę lub grupę ze względu na religię, płeć, orientację seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, wiek lub niepełnosprawność

 1. jest spamem, jest generowany maszynowo lub losowo, stanowi nieautoryzowaną lub niezamówioną reklamę, łańcuszki, wszelkie inne formy nieautoryzowanego nakłaniania lub jakąkolwiek formę loterii lub hazardu;
 2. zawiera lub instaluje wirusy, robaki, złośliwe oprogramowanie, konie trojańskie lub inną treść zaprojektowaną lub mającą na celu zakłócenie, uszkodzenie lub ograniczenie działania jakiegokolwiek oprogramowania, sprzętu lub sprzętu telekomunikacyjnego lub uszkodzenie lub uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek danych lub inne informacje osób trzecich;
 3. narusza jakiekolwiek prawa własności dowolnej strony, w tym patentu, znaku towarowego, tajemnicy handlowej, praw autorskich, prawa do reklamy lub innych praw

VII. podszywa się pod dowolną osobę lub podmiot, w tym każdego z naszych pracowników lub przedstawicieli; lub

VIII. narusza prywatność stron trzecich.

 

 1. Użytkownicy muszą mieć ukończone 18 lat. Użytkownik oświadcza, że ​​ma ukończone 18 lat. Stumari nie kieruje naszych Treści do dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia, a my nie zezwalamy żadnym użytkownikom poniżej 18 lat w naszym serwisie. Jeśli dowiemy się o dowolnym Użytkowniku w wieku poniżej 18 lat, natychmiast zlikwidujemy jego konto.

 

 1. Brak odpowiedzialności za interakcje użytkownika; Stumari może monitorować interakcje. Odpowiedzialność, strata lub szkody powstałe w wyniku interakcji użytkownika, w tym, między innymi, ogłoszeń o pracę, które użytkownik wprowadza lub otrzymuje za pośrednictwem Usługi, ponosi wyłącznie użytkownik. Według naszego uznania, my lub technologia, którą stosujemy, możemy monitorować i / lub rejestrować twoje ogólne interakcje z Usługą, ale nie specyfikę twoich prawnych interakcji.

 

 1. Prawo do zamknięcia konta. Mamy prawo (choć nie obowiązek) do ustalenia, według naszego wyłącznego uznania, czy zachowanie użytkownika jest odpowiednie i zgodne z niniejszymi warunkami użytkowania, lub do zakończenia lub odmowy dostępu do usługi i korzystania z niej dowolnemu użytkownikowi dla dowolnego użytkownika powód, z uprzednim powiadomieniem lub bez.

 

 1. Treści generowane przez użytkowników. Jesteś właścicielem swoich treści, ale zezwalasz nam na pewne prawa do nich, abyśmy mogli wyświetlać i udostępniać treści, które publikujesz. Mamy prawo do usunięcia treści, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 

 1. Odpowiedzialność za treści generowane przez użytkowników. Możesz tworzyć treści, pisemne lub w inny sposób, korzystając z Usługi („Treści generowane przez użytkowników”). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i wszelkie szkody wynikające z treści generowanych przez użytkownika, które publikuje, przesyła, łączy lub w inny sposób udostępnia za pośrednictwem Usługi, bez względu na formę tych treści. Odpowiedzialność, strata lub szkody powstałe w wyniku korzystania z Treści generowanych przez użytkowników, które udostępniasz lub do których uzyskujesz dostęp za pośrednictwem Usługi, ponosi wyłącznie Twoja odpowiedzialność. Nie ponosimy odpowiedzialności za publiczne wyświetlanie lub niewłaściwe wykorzystywanie treści generowanych przez użytkowników.

 

 1. Prawo do wysłania. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ma prawo do publikowania wszystkich przesyłanych treści generowanych przez użytkowników. W szczególności gwarantujesz, że w pełni przestrzegałeś wszelkich licencji stron trzecich związanych z Treściami generowanymi przez użytkowników i podjąłeś wszelkie kroki niezbędne do przekazania użytkownikom końcowym wszelkich wymaganych warunków.

 

 1. Stumari może modyfikować lub usuwać treści. Mamy prawo (choć nie obowiązek) do ustalenia, według naszego wyłącznego uznania, czy treść generowana przez użytkownika jest odpowiednia i jest zgodna z niniejszymi warunkami użytkowania, lub odmowy lub usunięcia treści generowanych przez użytkownika, które, w naszej uzasadnionej opinii, , narusza wszelkie zasady Stumari lub jest w jakikolwiek sposób szkodliwy, nieodpowiedni lub budzi zastrzeżenia. Stumari zastrzega sobie również prawo do formatowania i edycji oraz zmiany sposobu wyświetlania Treści generowanych przez użytkowników w Witrynie.

 

 1. Własność treści generowanych przez użytkowników. Z wyjątkiem Treści pochodzących od Stumari, nie rości sobie prawa własności do Treści przesyłanych, przechowywanych lub przetwarzanych na Twoim koncie. Użytkownik zachowuje wszelką własność, kontrolę i odpowiedzialność za treści generowane przez użytkowników, które publikuje. Możesz kontrolować dostęp do treści generowanych przez użytkowników za pomocą ustawień na koncie użytkownika.

 

 1. Udzielenie licencji. Wyłącznie w celu umożliwienia Stumari wykorzystywania Treści przesyłanych do Serwisu w rozsądny sposób, bez naruszania jakichkolwiek przysługujących Ci praw, przyznajesz nam następujące prawa: publikując dowolne Treści za pośrednictwem Strony, wyraźnie przyznajesz Stumari i naszym następcom ogólnoświatową, podlegającą sublicencji, w pełni - płatna i nieodpłatna i niewyłączna licencja na użytkowanie, reprodukcję, wyświetlanie, modyfikację, adaptację, dystrybucję i wykonywanie Treści w związku z celami biznesowymi Stumari. Niniejsza licencja nie przyznaje Stumari prawa do sprzedaży Treści generowanych przez użytkowników lub w inny sposób dystrybuowania ich poza naszą Witryną. Niniejsza licencja wygasa w momencie usunięcia Treści ze Strony.

 

 1. Użytkownicy konsultantów. Użytkownicy konsultantów to niezależni prawnicy, którzy oferują usługi doradcze dla potencjalnych klientów prawnych. Nie są pracownikami Stumari.

 

 1.     Brak relacji adwokat-klient poprzez korzystanie ze strony internetowej. Korzystanie ze strony internetowej Stumari nie może tworzyć relacji adwokat-klient z użytkownikami konsultantów. Informacje zamieszczone lub udostępnione w Witrynie lub za jej pośrednictwem, w tym między innymi wszelkie odpowiedzi na pytania prawne opublikowane w Witrynie; informacje w przewodnikach i dokumentach Stumari; informacje publikowane publicznie na stronie internetowej; lub informacje wysłane w niezamówionej wiadomości do Użytkownika nie są przeznaczone jako porady prawne, nie są poufne i nie tworzą relacji adwokat-klient. Jest uważany za treść generowaną przez użytkownika.

 

 1. Relacja adwokat-klient poprzez korzystanie z usługi. Relacja adwokat-klient może zostać nawiązana poprzez korzystanie z Usługi wyłącznie między Użytkownikami a Użytkownikami Konsultantów. Klienci prawni mogą publikować oferty pracy za pośrednictwem Usługi. Użytkownicy Konsultantów mogą składać Oferty i negocjować szczegóły tych Zadań przed ich akceptacją. Po przyjęciu zakres reprezentacji użytkownika konsultanta jest ściśle ograniczony do kwestii uzgodnionej w ofercie, chyba że klient prawny i użytkownik konsultanta sformalizują następnie swoje porozumienie za pomocą podpisanego listu ofertowego lub innej pisemnej umowy, w którym to przypadku ostatnia pisemna umowa mają pierwszeństwo przed wcześniej zaakceptowaną propozycją. Oferta nie zastępuje osobistej lub telefonicznej konsultacji z adwokatem uprawnionym do wykonywania zawodu w Twojej jurysdykcji w sprawie konkretnego problemu prawnego i nie powinieneś polegać na informacjach zawartych w ofercie jako porady prawnej. Stumari dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prywatność Ofert i innych wiadomości osobistych w naszym Serwisie, ale nie może zagwarantować poufności. Komunikacja wymagająca poufności powinna odbywać się poza serwisem Stumari, na przykład przez telefon.

 

 1. Obowiązki użytkownika. Użytkownicy konsultantów ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że wszelkie informacje, zachęty lub reklamy, które zamieszczają lub umieszczają w Witrynie, w tym między innymi Treści generowane przez użytkowników oraz wszelka komunikacja, jaką mogą mieć z potencjalnymi klientami za pośrednictwem Witryny lub Usługi, są w pełni zgodne z wszystkie obowiązujące przepisy i zasady etyki zawodowej, w tym dotyczące niedozwolonej praktyki prawnej oraz regulujące formę, sposób lub treść komunikacji z klientami, reklamy lub innych kwestii.

 

 1. Płatność użytkowników konsultantów. Określone warunki regulują Użytkowników Konsultantów i płatności.

 

 1.          Stumari nie jest stroną umów. Klienci prawni mogą zawierać umowy z użytkownikami konsultantów poprzez publikowanie i przyjmowanie zleceń. Takie umowy są zawierane wyłącznie między klientem prawnym a użytkownikiem konsultanta. Stumari nie będzie stroną żadnych umów dotyczących ofert pracy przesłanych za pośrednictwem naszego serwisu, chyba że zostanie wysłany przez funkcjonariusza Stumari. Stumari ułatwia te kontrakty, zapewniając platformę do zarządzania komunikacją i narzędzi płatniczych.

 

 1.         Wszystkie opłaty prawne są wypłacane użytkownikom konsultantów. Stumari nie świadczy usług prawnych i nie pobiera opłat za usługi prawne. Płatności dokonywane na rzecz użytkowników konsultantów za pośrednictwem platformy rozliczeniowej Stumari są przekazywane bezpośrednio na konto płatnicze użytkownika konsultanta, pomniejszone o wszelkie związane z tym opłaty za usługi i przetwarzanie (np. Opłaty za karty kredytowe).

 

iii. Użytkownicy konsultantów otrzymają płatność za pośrednictwem usługi za wszystkie transakcje użytkownika. Użytkownicy Konsultantów, którzy otrzymają Oferty za pośrednictwem Usługi, otrzymają za pośrednictwem usługi zapłatę za wszystkie transakcje związane z tym użytkownikiem, w tym kolejne transakcje niekoniecznie związane z pierwotną Ofertą. Jeśli Klient Prawny nie chce lub nie może dokonać płatności za pośrednictwem Stumari, Użytkownik Konsultant zgadza się powiadomić Stumari o wszelkich nowych ustaleniach dotyczących płatności. Płatność przez klienta prawnego na rzecz użytkownika konsultanta, dokonana poza usługą bez uprzedniego powiadomienia Stumari, stanowi pełne zrzeczenie się przez obie strony gwarancji płatności / ochrony sporów Stumari, jak omówiono w sekcjach 14 i 15 poniżej, nawet jeśli mogą one odnosić się do wcześniejszych płatności dokonywane w ramach usługi.

 

 1. Kody promocyjne i kredyty. Stumari może, według własnego uznania, tworzyć kody promocyjne, które można wymienić na kredyt na konto lub inne funkcje lub korzyści związane z usługami użytkownika Konsultanta, z zastrzeżeniem następujących warunków i wszelkich dodatkowych warunków, które Stumari określa na podstawie kodu promocyjnego ( "Kody promocyjne"). Określone warunki regulują Użytkowników Konsultantów i płatności.
 2.          Korzystanie z kodów promocyjnych nie implikuje relacji adwokat-klient. Od czasu do czasu klienci legalni mogą mieć dostęp do rabatów udzielanych przez Stumari, które częściowo wykorzystują fundusze Stumari na pokrycie części opłat prawnych uiszczanych przez klientów prawnych na rzecz użytkowników konsultantów. Korzystanie z takich kuponów nie implikuje żadnych relacji adwokat-klient między Stumari a użytkownikami konsultantów, w których kupon jest wykorzystywany do wszelkich opłaconych rachunków od klienta prawnego.
 3. Kody promocyjne muszą być wykorzystywane przez zamierzonych odbiorców, zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie z prawem.

 

Kody promocyjne nie mogą być powielane, sprzedawane ani przekazywane w jakikolwiek sposób ani udostępniane publicznie (bez względu na to, czy są publikowane na forum publicznym lub w inny sposób), chyba że Stumari wyraźnie na to zezwoli. Kody promocyjne nie mają wartości gotówkowej i mogą wygasnąć lub zostać wyłączone przez Stumari w dowolnym momencie, z dowolnego powodu, przed użyciem. Stumari zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub potrącenia kredytów lub innych funkcji lub korzyści uzyskanych dzięki wykorzystaniu kodów promocyjnych przez ciebie lub innego użytkownika w przypadku, gdy Stumari stwierdzi lub uważa, że ​​użycie lub wykorzystanie kodu promocyjnego było błędne, nieuczciwe, niezgodne z prawem lub naruszające obowiązujące warunki Kodeksu Promocyjnego.

 

 1. Oferty pracy dla użytkowników konsultantów.

 

7.1      Opłata za sukces za zatrudnienie.  W przypadku, gdy Użytkownik Konsultanta zaakceptuje ofertę zatrudnienia („Zatrudnienie objęte usługą”) złożoną przez Użytkownika (każdy z nich, „Użytkownik Pracodawcy”), na czas nieokreślony lub na czas określony, w trakcie lub w ciągu osiemnastu (18) miesięcy (taki okres, „Okres obowiązywania Oferty objętej usługą”) po rozpoczęciu przez Użytkownika Konsultanta pierwszego Zadania dla takiego Użytkownika (każdy „Oferta objęta usługą”), obowiązują następujące warunki:

 

 1. Dla użytkowników konsultantów.

Każdy Użytkownik Konsultanta zgadza się, że (1) w przypadku otrzymania Oferty Objętej, niezwłocznie powiadomi Stumari o swojej początkowej dacie Objętego Zatrudnienia („Dacie Rozpoczęcia”) oraz kluczowych warunkach takiej Objętej Oferty (i niezwłocznie powiadomi Stumari na piśmie, jeśli ta Data rozpoczęcia lub warunki oferty zmieniają się w dowolnym momencie), (2) przekażesz Stumari (a) kopię w pełni wykonanej Oferty Objętej lub (b) wykonasz dokument między Tobą, Pracodawcą a Stumari, który zawiera istotne informacje warunki zatrudnienia, w tym między innymi datę rozpoczęcia i wynagrodzenie, niezwłocznie po podpisaniu listu z ofertą zatrudnienia objętego usługą między tobą a użytkownikiem pracodawcy („data wejścia w życie”), zgodnie z pisemnym żądaniem Stumari i (3) niezwłocznie powiadomi Stumari na piśmie po ustaniu stosunku pracy jako pracownika, w przypadku gdy (a) Użytkownik Pracodawcy wypowie umowę o pracę na podstawie niezadowalającego wyniku w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od daty zatrudnienia podjął pracę lub (b) dobrowolnie zakończyłeś pracę objętą usługą w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od daty rozpoczęcia pracy objętej usługą. W przypadku, gdy przed Datą Rozpoczęcia, ty lub Użytkownik Pracodawcy zdecydujecie się nie rozpoczynać stosunku pracy rozważanego w Ofercie Objętej, niezwłocznie powiadomicie Stumari na piśmie.

 

 1. Dla użytkowników pracodawcy.

Gdy Użytkownik Konsultanta zaakceptuje Twoją ofertę objętą usługą, zgadzasz się uiścić Stumari opłatę za sukces (każda, „Opłata za sukces”) równą następującemu procentowi wynagrodzenia zasadniczego użytkownika konsultanta przedstawionemu w ofercie objętej usługą („podstawa użytkownika konsultanta” Wynagrodzenie ”), która to kwota będzie należna i płatna nie później niż trzydzieści (30) dni po Dacie Rozpoczęcia, a w inny sposób zgodnie z pierwszym zdaniem każdego paragrafu 13.b. i sekcja 13.d. tego:

Jeśli Data rozpoczęcia przypada w ciągu lub wcześniej niż następująca liczba dni po rozpoczęciu pierwszej pracy Pracodawca Użytkownik-Konsultant Użytkownik-Użytkownik, Procent wynagrodzenia podstawowego

1-182 dni 15%

183-365 dni 10%

366-550 dni 5%

≥ 551 dni 0%

 

Akceptując niniejsze Warunki użytkowania, Użytkownik Pracodawcy wyraża zgodę na to, że Stumari jest upoważnione do natychmiastowego wystawienia faktury na konto Użytkownika Pracodawcy za wszystkie Opłaty za sukces należne i należne Stumari na mocy niniejszej Umowy oraz że nie jest wymagane żadne dodatkowe powiadomienie ani zgoda.

 

 

7.2 Przepisy dotyczące opłat za sukces.

 

Niezależnie od powyższego, w przypadku sporu dotyczącego opłaty za sukces, jeśli użytkownik pracodawcy może ustalić, że użytkownik pracodawcy miał aktywny proces (zgodnie z definicją poniżej) z użytkownikiem konsultanta przed skorzystaniem ze strony internetowej i / lub usługi Stumari (np. Użytkownik konsultanta rozpoczął już proces rozmowy z Użytkownikiem Pracodawcy i taki proces nie został zakończony lub Użytkownik Pracodawcy otrzymał CV Użytkownika Konsultanta od agencji zatrudnienia lub headhuntera i był aktywnie rozpatrywany przez Użytkownika Pracodawcy), Użytkownik Pracodawcy może być zwolniony z opłaty za sukces. Jednak ostateczne ustalenie, czy Użytkownik Zamawiający jest winien Opłatę za sukces w związku z przyjętą Ofertą objętą usługą, zależy wyłącznie od firmy Stumari. Do celów niniejszego dokumentu „aktywny proces” oznacza ciągłą bezpośrednią, interaktywną komunikację w aktywnym kontekście rekrutacji lub zatrudniania, w przypadku którego nie podjęto decyzji o zawieszeniu lub odrzuceniu kandydata w ciągu trzech (3) miesięcy przed użyciem Witryna i / lub Usługi dla użytkownika konsultanta, który istnieje w systemie śledzenia kandydatów użytkownika pracodawcy lub który został przesłany przez agencję rekrutacyjną.

 

JEŚLI JESTEŚ UŻYTKOWNIKIEM PRACODAWCY, który korzysta z naszej Witryny i / lub Usługi, UŻYTKOWNIK wyraża zgodę na postanowienia dotyczące opłat za sukces. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych postanowień, natychmiast zamknij swoje konto i przestań korzystać z naszej Witryny i Usług. OBOWIĄZEK PŁATNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK OPŁATY SUKCESOWE POZWOLI NA JAKIEKOLWIEK ZAKOŃCZENIE LUB MODYFIKACJĘ NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA. Jeśli użytkownik pracodawcy obejdzie naszą witrynę i / lub usługi po odkryciu użytkownika konsultanta za pośrednictwem naszej witryny i / lub usług, a następnie zatrudni tego użytkownika konsultanta, użytkownik pracodawcy zostanie obciążony opłatą za sukces równą 25% wynagrodzenia podstawowego konsultanta Użytkownik i Stumari mogą, według własnego uznania, zamknąć konto Stumari Użytkownika Pracodawcy.

 

7.3      Zwroty

 

Jeśli (a) użytkownik pracodawcy zatrudni konsultanta użytkownika i zakończy zatrudnienie konsultanta użytkownika z powodu niezadowalającego działania w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od Daty rozpoczęcia, (b) konsultant użytkownika dobrowolnie zakończy pracę w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od Daty Rozpoczęcia, lub (c) Konsultant użytkownika nie rozpocznie zatrudnienia, ponieważ albo Pracodawca Użytkownik, albo Konsultant użytkownika zdecyduje się nie rozpoczynać stosunku pracy przewidzianego w Ofercie objętej usługą (każde, „Zdarzenie kończące pracę”), po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia i potwierdzenia takich informacji, Stumari zwróci Użytkownikowi pracodawcy pełną opłatę za sukces związaną z rozwiązaniem Konsultanta użytkownika.

 

 1. Treści osób trzecich. Na stronie internetowej Stumari mogą znajdować się treści stron trzecich, takie jak posty na blogach napisane przez innych użytkowników lub linki do innych stron internetowych. Ponieważ nie możemy kontrolować tych treści, nie ponosimy odpowiedzialności za te treści ani za witryny internetowe, do których mogą prowadzić linki.

 

 1. Dostęp do treści stron trzecich. Korzystając z Usługi, będziesz mieć dostęp do Treści należących lub pochodzących od stron trzecich („Treści stron trzecich”). Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Stumari na prezentowanie tej Treści. Użytkownik przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność i przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Treści stron trzecich.

 

 1. Brak odpowiedzialności za treści stron trzecich. W ramach Usługi Stumari może udostępniać wygodne linki do stron internetowych osób trzecich, a także innych form Treści stron trzecich. Linki te są udostępniane dzięki uprzejmości subskrybentom usługi. Nie mamy kontroli nad witrynami lub treściami stron trzecich ani dostępnymi na nich promocjami, materiałami, informacjami, towarami lub usługami. Łącząc się z takimi treściami, nie oświadczamy, ani nie sugerujemy, że przyjmujemy lub popieramy, ani nie jesteśmy odpowiedzialni za dokładność lub wiarygodność opinii, porad lub oświadczeń stron innych niż Stumari. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści stron trzecich, do których dostęp uzyskujemy za pośrednictwem naszej strony internetowej. Jeśli zdecydujesz się opuścić Witrynę i uzyskać dostęp do Treści stron trzecich, robisz to na własne ryzyko i powinieneś mieć świadomość, że nasze warunki i zasady już nie obowiązują. Należy przejrzeć obowiązujące warunki i zasady, w tym zasady dotyczące prywatności i gromadzenia danych, dotyczące takich treści.

 

 1. Brak upoważnienia do korzystania z treści stron trzecich. Niniejsza Umowa nie upoważnia użytkownika do rozpowszechniania, publicznego wyświetlania, publicznego wykonywania, udostępniania, zmieniania lub w inny sposób korzystania z Treści stron trzecich, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez warunki Stumari.

 

 1. Zasady dotyczące naruszania praw autorskich i DMCA. Jeśli uważasz, że materiał znajdujący się na stronie Stumari lub z nią powiązany narusza Twoje prawa autorskie, powiadom Stumari zgodnie z naszą Polityką Digital Millennium Copyright Act.

 

 1. Rozwiązanie kont wielokrotnego naruszania. Stumari szanuje prawa własności intelektualnej innych osób i prosi, aby nasi użytkownicy robili to samo. Zgodnie z 17 USC 512 (i) amerykańskiej ustawy o prawie autorskim zakończymy dostęp użytkownika do strony internetowej i korzystanie z niej, jeśli w odpowiednich okolicznościach użytkownik zostanie uznany za wielokrotnego naruszającego prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej Stumari lub innych. Możemy zakończyć dostęp dla uczestników lub użytkowników, którzy wielokrotnie powtarzają, że dostarczają lub publikują chronione treści stron trzecich bez niezbędnych praw i uprawnień.

 

 1. Powiadomienia DMCA o demontażu. Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub agentem właściciela praw autorskich i uważasz, w dobrej wierze, że wszelkie materiały dostarczone w Serwisie naruszają Twoje prawa autorskie, możesz przesłać powiadomienie zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act (patrz 17 USC 512) („DMCA”), wysyłając odpowiednio sformatowane zawiadomienie o usunięciu na piśmie do wyznaczonego przedstawiciela Stumari ds. Praw autorskich pod adresem 580 Market St, nr 500, San Francisco, CA 94104.

 

 1. Odpowiedź na powiadomienia DMCA dotyczące usuwania. Jeśli Stumari podejmie działania w odpowiedzi na zawiadomienie o naruszeniu, podejmie w dobrej wierze próbę skontaktowania się ze stroną, która udostępniła takie treści, przy użyciu najnowszego adresu e-mail, jeśli taki istnieje, podanego przez tę stronę Stumari. Każde zawiadomienie o naruszeniu ustawy DMCA może zostać przekazane stronie, która udostępniła treść, lub stronom trzecim, takim jak ChillingEffects.org.

 

 1. Roszczenia wzajemne. Jeśli uważasz, że Treść generowana przez użytkownika, która została usunięta z Witryny, nie narusza praw autorskich, lub że masz upoważnienie od właściciela praw autorskich, przedstawiciela właściciela praw autorskich lub zgodnie z prawem, do publikowania i wykorzystywania przesłanych treści do Witryny, możesz wysłać odpowiednio sformatowane roszczenie wzajemne do przedstawiciela Stumari ds. praw autorskich, korzystając z danych kontaktowych określonych powyżej.

 

 1. Odpowiedź na roszczenia wzajemne DMCA. W przypadku otrzymania roszczenia wzajemnego przez przedstawiciela Stumari ds. Praw autorskich, Stumari może wysłać kopię roszczenia wzajemnego do pierwotnej strony skarżącej, informując ją, że może przywrócić usuniętą treść w ciągu 10 dni roboczych. O ile właściciel praw autorskich nie wniesie powództwa o wydanie nakazu sądowego przeciwko dostawcy treści, członkowi lub użytkownikowi, usunięte treści zostaną przywrócone w Witrynie w ciągu 10 do 14 dni roboczych po otrzymaniu roszczenia wzajemnego.

 

 1. Informacja o własności intelektualnej. Stumari zachowuje wszelką własność naszej własności intelektualnej, w tym nasze prawa autorskie, patenty i znaki handlowe.

 

 1. Bez transferu. Stumari zachowuje własność wszystkich praw własności intelektualnej wszelkiego rodzaju związanych z Witryną i Usługą, w tym odpowiednich praw autorskich, patentów, znaków towarowych i innych praw własności. Inne znaki handlowe, znaki usługowe, grafika i logo używane w związku z Witryną i Usługą mogą być znakami towarowymi innych stron trzecich. Niniejsza Umowa nie przenosi od nas żadnej własności intelektualnej Stumari ani osób trzecich, a wszelkie prawa, tytuły i udziały w takich własnościach pozostaną (jak między stronami) wyłącznie u nas. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy.

 

 1. W szczególności Stumari, Stumari.com i wszystkie inne znaki towarowe, które pojawiają się, są wyświetlane lub są używane w Witrynie lub w ramach Usługi są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami usługowymi Stumari, Inc. lub znakami usługowymi firmy Stumari, Inc. Te znaki handlowe nie mogą być kopiowane , pobierane, reprodukowane, wykorzystywane, modyfikowane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Stumari, z wyjątkiem integralnej części każdej autoryzowanej kopii Treści.

 

 1. Komunikacja przez e-mail. Korzystamy z poczty elektronicznej i środków elektronicznych, aby pozostać w kontakcie z naszymi użytkownikami.

 

 1. Wymagana komunikacja elektroniczna. Do celów umownych użytkownik (i) wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości od Stumari w formie elektronicznej za pośrednictwem przesłanego adresu e-mail lub za pośrednictwem Usługi; oraz (ii) zgadzają się, że wszystkie Warunki użytkowania, umowy, zawiadomienia, ujawnienia i inne informacje przekazywane przez Stumari drogą elektroniczną spełniają wszelkie wymogi prawne, które taka korespondencja mogłaby spełnić, gdyby były na piśmie. Ta sekcja nie ma wpływu na Twoje prawa, które nie podlegają zwrotowi.

 

 1. Informacja prawna do Stumari musi być w formie pisemnej. Komunikacja dokonywana za pośrednictwem poczty elektronicznej lub prywatnego systemu przesyłania wiadomości w ramach Usługi nie będzie stanowić zawiadomienia prawnego dla Stumari ani żadnego z naszych przedstawicieli, pracowników, przedstawicieli lub przedstawicieli w żadnej sytuacji, w której zawiadomienie Stumari jest wymagane na mocy umowy lub jakiegokolwiek prawa lub regulacji.

 

 1. Zakończenie. Możesz anulować niniejszą Umowę i zamknąć konto w dowolnym momencie. Zakończenie świadczenia usługi Stumari nie powoduje zerwania relacji lub obowiązków adwokata z klientem.
 2. Możesz wypowiedzieć niniejszą Umowę. Jeśli chcesz wypowiedzieć niniejszą Umowę lub swoje konto w Usłudze, możesz po prostu zaprzestać korzystania ze Stumari. Jeśli chcesz usunąć dane swojego konta użytkownika, skontaktuj się ze Stumari pod adresem [email chroniony] Zachowamy i wykorzystamy Twoje dane, jeśli będzie to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych umów, ale z wyjątkiem wymogów prawnych usuniemy Twój pełny profil w ciągu 30 dni.

 

 1. Stumari może rozwiązać niniejszą umowę. Stumari może zakończyć dostęp do całości lub dowolnej części Witryny w dowolnym momencie, z podaniem przyczyny lub bez, z powiadomieniem lub bez, ze skutkiem natychmiastowym.

 

 1. Relacje między adwokatem a klientem przetrwają rozwiązanie umowy. Zakończenie stosunku pracy ze Stumari nie ma wpływu na relacje z żadnym konsultantem lub klientem zatrzymanym za pośrednictwem Usługi Stumari. Wszelkie prawne, umowne i etyczne obowiązki, zobowiązania i obowiązki pozostają w mocy po rozwiązaniu stosunku Stumari.

 

 1. Niektóre postanowienia pozostają w mocy po rozwiązaniu umowy. Wszystkie postanowienia niniejszej Umowy, które ze względu na swój charakter powinny przetrwać wypowiedzenie, zachowają ważność po wygaśnięciu, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, wyłączenia odpowiedzialności gwarancyjnej, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

 

 1. Płatność i transakcje.

 

 1. Proces płatności. Płatność zostanie przetworzona zgodnie z ofertą i / lub fakturą oraz uzgodnionymi przez Klienta prawnego i Użytkownika Konsultanta. Kiedy Zlecenie (lub jego część, zgodnie z wcześniejszą pisemną zgodą Klienta Prawnego i Użytkownika Konsultanta) zostanie oznaczona jako ukończona przez Użytkownika Konsultanta, Stumari poinformuje Klienta Prawnego, że Zlecenie (lub jego część zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami) pisemnie przez Klienta Prawnego i Użytkownika Konsultanta) jest kompletna. Klient prawny musi następnie zapłacić uzgodnioną kwotę lub zażądać wprowadzenia zmian. Jeśli klient prawny nie podejmie żadnych działań po 10 dniach, Stumari będzie mieć prawo do obciążenia karty kredytowej, konta bankowego lub konta PayPal klienta prawnego pełną kwotą uzgodnionej opłaty lub bezspornej faktury, w tym stosownej usługi lub przetwarzania. opłaty. Klient prawny może kierować spory dotyczące płatności do [email chroniony] pod warunkiem, że przestrzega innych warunków określonych w sekcji 14 (Procedury rozstrzygania sporów między klientami prawnymi a konsultantami prawnymi).

 

 1. Odpowiedzialność za płatność. Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie opłaty, w tym podatki, opłaty za usługi i opłaty manipulacyjne, związane z korzystaniem z Usługi. Korzystając z Usługi, zgadzasz się zapłacić Użytkownikowi Konsultantowi za pośrednictwem Stumari kwotę uzgodnioną w Ofercie lub bezspornej fakturze oraz powiązane opłaty za usługi i opłaty manipulacyjne, chyba że kwestionujesz fakturę, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email chroniony] i przestrzegać innych warunków określonych w sekcji 15 (Procedury rozstrzygania sporów między klientami a konsultantami prawnymi). Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie nam prawidłowego sposobu płatności.

 

 1. Odpowiedzialność Stumari. Stumari zobowiązuje się przedstawić pełną fakturę za każdą opłatę przed obciążeniem karty kredytowej lub konta PayPal. Stumari zgadza się zapłacić odpowiedniemu Konsultantowi otrzymaną kwotę, pomniejszoną o ewentualne opłaty za obsługę lub przetwarzanie.

 

 1. Autoryzacja płatności. Akceptując niniejsze warunki, udzielasz firmie Stumari zgody na obciążenie karty kredytowej, konta PayPal lub innych zatwierdzonych metod płatności za opłaty, które autoryzujesz Stumari. W zależności od specyfikacji oferty Stumari może pobierać opłaty jednorazowo lub cyklicznie. Upoważniasz Stumari do obciążenia Cię pełną kwotą należną dowolnemu Konsultantowi za pośrednictwem Usługi, a także wszelkimi obowiązującymi opłatami za usługi i przetwarzanie. Aby uniknąć wątpliwości, w przypadku, gdy w konkretnym przypadku Użytkownik Konsultanta korzysta z Usług jedynie do wystawienia faktury za usługi prawne inne niż te, które są przedmiotem Oferty, poprzez umieszczenie karty kredytowej lub konta PayPal w aktach Stumari lub nasz zewnętrzny podmiot przetwarzający płatności, potwierdzasz i akceptujesz, że obowiązują warunki płatności określone w niniejszym punkcie 12.

 

 

 1. Zweryfikowana Konsultant Użytkownik Ograniczona gwarancja płatności. Stumari gwarantuje płatność każdej faktury zweryfikowanego użytkownika konsultanta za wykonanie zadań (lub ich części zgodnie z wcześniejszym pisemnym ustaleniem klienta prawnego i użytkownika konsultanta) dla klientów prawnych („ograniczona gwarancja płatności” Stumari), z zastrzeżeniem następujące warunki („Warunki ograniczonej gwarancji płatności”):

 

 1. Klient prawny nie zrealizował faktury zweryfikowanego użytkownika konsultanta (kwota w dolarach takiej faktury, „niezapłacona kwota fakturowana”) do końca dziesiątego (10) dnia kalendarzowego po przesłaniu faktury (data „ Prawny termin płatności klienta ”).

 

 1. Użytkownik Zweryfikowanego Konsultanta przedłożył firmie Stumari pisemny wniosek o niezapłaconą zafakturowaną kwotę (i) w ciągu dwudziestu jeden (21) dni kalendarzowych, rozpoczynając od dnia następującego bezpośrednio po Dacie wymagalności płatności klienta prawnego (tzw. „Zweryfikowana Okres zgłaszania roszczeń przez konsultanta ”) oraz (ii) przedstawiają z rozsądnymi szczegółami fakty i okoliczności Zlecenia, w tym wszelkie przedstawione przez Klienta prawnego uzasadnienie nieuiszczenia takiej płatności i / lub wszelkie uzasadnienia, które prawnik może w dobrej wierze wiara spekuluje, dlaczego klient odmawia dokonania płatności (takie roszczenie, „Wniosek o ograniczoną gwarancję płatności”). Niezłożenie Wniosku o Ograniczoną Gwarancję Płatności w Okresie składania Roszczenia Użytkownika przez Zweryfikowanego Konsultanta będzie stanowić trwałe zrzeczenie się przez takiego Użytkownika Konsultanta jego prawa do otrzymania niezapłaconej zafakturowanej kwoty od dowolnej osoby lub podmiotu, w tym Stumari i Klienta prawnego. W zakresie, w jakim Stumari stwierdzi według własnego i absolutnego uznania, że ​​jest to uzasadnione z handlowego punktu widzenia, może kontynuować swoje wysiłki windykacyjne z Klientem Prawnym, a jeśli się powiedzie, Użytkownik Zweryfikowanego Konsultanta otrzyma swoją część zebranej kwoty, pomniejszone o wszelkie uzasadnione wydatki na windykację z własnej kieszeni Stumari, zgodnie z 12.e powyżej.

 

 1. W przypadku, gdy Użytkownik Zweryfikowanego Konsultanta prześle Żądanie ograniczonej gwarancji płatności w Okresie składania Roszczeń Użytkownika Zweryfikowanego Konsultanta i takie żądanie zawiera informacje określone w klauzuli 14.b. powyżej, Stumari podejmie w dobrej wierze próbę współpracy z Klientem prawnym i Użytkownikiem Zweryfikowanego Konsultanta przez okres do siedmiu (7) dni kalendarzowych od daty Żądania Ograniczonej Gwarancji Płatności (taki okres, „Sprawa sporna związana z płatnością Okres mediacji ”) w celu rozwiązania sprawy będącej przedmiotem Wniosku o ograniczoną gwarancję płatności („ Sprawa sporna związana z płatnością ”). W przypadku, gdy sprawa sporna związana z płatnością zostanie pomyślnie rozstrzygnięta w Okresie mediacji w sprawie spornej związanej z płatnością, każdy klient prawny, użytkownik zweryfikowanego konsultanta oraz, w stosownych przypadkach, Stumari podejmie uzgodnione kroki w celu wykonania uzgodnionych rozkład.

 

 1. W przypadku, gdy sprawa sporna związana z płatnością pozostaje nierozwiązana po zakończeniu Okresu mediacji w sprawie spornej dotyczącej płatności nie później niż siódmego (7) dnia kalendarzowego po zakończeniu Okresu mediacji w sprawie spornej dotyczącej płatności ( kiedy takie ustalenie zostanie przekazane na piśmie Klientowi Prawnemu i Konsultantowi zweryfikowanego użytkownika, „Data ustalenia spornej kwoty Stumari”), Stumari podejmie decyzję według własnego i wyłącznego uznania („Decyzja Stumari w sprawie spornej”), na podstawie informacje przekazane dotychczas przez Użytkownika Zweryfikowanego Konsultanta oraz Klienta Prawnego, jeśli zostały przekazane, o tym, czy charakter i jakość usług prawnych świadczonych w związku z powiązaną Pracą jest zgodna z normami branżowymi, postanowieniami związanej z nią Oferty oraz niniejszymi Warunkami i warunki. Jeśli Stumari zdecyduje o sporze związanym z płatnością na korzyść Użytkownika Zweryfikowanego Konsultanta, Stumari przekaże Niezapłaconą zafakturowaną kwotę Użytkownikowi Zweryfikowanego Konsultanta w ciągu siedmiu (7) dni kalendarzowych od Daty ustalenia spornej kwoty Stumari, a Użytkownik Zweryfikowanego konsultanta uważa się, że przekazał wszystkie swoje prawa w odniesieniu do sprawy spornej związanej z płatnościami na firmę Stumari. Niezależnie od postanowień zawartych w niniejszym dokumencie lub inaczej, kwota w dolarach, o którą wnioskowano zgodnie z niniejszym paragrafem 14, nie może przekraczać kwoty pierwotnie zawartej między Klientem prawnym a Użytkownikiem Zweryfikowanego Konsultanta w odniesieniu do Zlecenia lub kwoty uzgodnionej później w podpisanym liście intencyjnym lub innym pisemna umowa między stronami, która w żadnym wypadku nie przekroczy łącznie 5,000 USD na wszystkich niezapłaconych fakturach przesłanych przez Użytkownika Zweryfikowanego Konsultanta do Klienta prawnego.

 

 1. Jeżeli Stumari zdecyduje o sporze związanym z płatnością na korzyść Klienta prawnego, Klient prawny nie będzie już zobowiązany do zapłaty niezapłaconej zafakturowanej kwoty Użytkownikowi Zweryfikowanemu Konsultantowi i uznaje się, że dokonał cesji wszystkich swoich praw w odniesieniu do sprawy spornej związanej z płatnością skierowanej do firmy Stumari na dzień ustalenia kwoty spornej przez firmę Stumari. W takim przypadku Użytkownik Zweryfikowanego Konsultanta powinien (i) zrzekł się swoich praw do dochodzenia takich kwot od Klienta Prawnego oraz (ii) ma prawo wszcząć wiążące postępowanie arbitrażowe w odniesieniu do Niewypłaconej zafakturowanej kwoty przeciwko Stumari, które są równoważne z postępowaniami przedstawionymi w sekcji 21.d. niniejszej Umowy (Arbitraż) poprzez pisemne powiadomienie Stumari o skorzystaniu z tego prawa w ciągu dziesięciu (10) dni kalendarzowych po zakończeniu Daty ustalenia spornej kwoty Stumari (taki okres, „Okres wyborów w sprawie płatności-arbitrażu” ). W przypadku, gdy Użytkownik Zweryfikowanego Konsultanta nie skorzysta ze swojego prawa do wszczęcia postępowania arbitrażowego w Okresie wyboru arbitrażu dotyczącego sporu o płatność, uznaje się, że na stałe zrzekł się on prawa do zapłaty niezapłaconej zafakturowanej kwoty.

 

 1. Jeśli Stumari dowie się, że zapisana karta kredytowa klienta Legalnego, konto PayPal lub inne zatwierdzone metody płatności nie są już ważne, lub Stumari powinien wiedzieć, że klient prawny, bez ważnej przyczyny, nie chce lub nie może dokonać płatności w przypadku Zlecenia lub innej Zlecenia lub niezapłaconej faktury na Stumari Stumari powiadomi Użytkownika / Użytkowników Zweryfikowanego Konsultanta klienta prawnego o potencjalnym problemie związanym z płatnością (zwanym dalej „Powiadomieniem”). Wszystkie usługi wykonywane przez zweryfikowanego użytkownika konsultanta przed powiadomieniem podlegają „ograniczonej gwarancji płatności”, chociaż wszystkie usługi wykonane przez zweryfikowanego użytkownika konsultanta po powiadomieniu nie będą podlegać „ograniczonej gwarancji płatności”. W przypadku, gdy użytkownik zweryfikowanego konsultanta prześle fakturę klientowi prawnemu za usługi wykonane po powiadomieniu, Stumari nadal podejmie wysiłki w celu pobrania płatności za usługi wykonane przez użytkownika zweryfikowanego konsultanta.

 

 1. Procedury rozstrzygania sporów dotyczących użytkownika przez konsultanta zweryfikowanego przez klienta. W przypadku, gdy klient prawny w dobrej wierze wierzy, że charakter lub jakość usług prawnych świadczonych przez użytkownika zweryfikowanego konsultanta w związku z odpowiednią ofertą pracy jest niezgodna ze standardami branżowymi lub postanowieniami powiązanej oferty lub niniejszych Warunków i Warunki lub kwoty zafakturowane za usługi prawne świadczone przez takiego Konsultanta Użytkownik nie są zgodne z taką Ofertą (taka sprawa, „Spór dotyczy kwestii związanych z usługami”), może on lub ona wstrzymać się z wypłatą wszelkich spornych kwot, które są przedmiot takich spraw („wstrzymane kwoty płatności”), z zastrzeżeniem następujących warunków („warunków wstrzymania płatności”):

 

 1. W ciągu dziesięciu (10) dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury (taki okres, „Okres powiadamiania o sporze z klientem prawnym”), Klient prawny przekaże Stumari pisemne powiadomienie, w którym przedstawi odpowiednio szczegółowo fakty i okoliczności, które są podstawą sporu dotyczącego usług (każde „zawiadomienie o sporze dotyczącym usług”). Niezłożenie przez Klienta prawnego Zawiadomienia o sporze związanym z usługami w Okresie zawiadomienia o sporze Klienta prawnego będzie stanowić trwałe zrzeczenie się przez takiego Klienta prawnego jego prawa do zakwestionowania Wstrzymanych kwot płatności, które to kwoty zostaną pobrane z akt Klienta prawnego. karta kredytowa, konto PayPal lub inne zatwierdzone metody płatności zgodnie z sekcją 13.d. niniejszych Warunków użytkowania.

 

 1. W przypadku, gdy Klient prawny prześle Zawiadomienie o sporze związanym z usługami w Okresie powiadomienia o sporze z klientem prawnym, a takie żądanie zawiera informacje określone w klauzuli 15.a. powyżej, Stumari podejmie w dobrej wierze próbę współpracy z Klientem prawnym i Użytkownikiem Zweryfikowanego Konsultanta przez okres do piętnastu (15) dni kalendarzowych od daty Zawiadomienia o sporze związanym z usługami (taki okres, „Spór dotyczący usług Okres mediacji w sprawie ”) w celu rozstrzygnięcia sporu dotyczącego usług. W przypadku, gdy sprawa sporna związana z usługami zostanie pomyślnie rozstrzygnięta w Okresie mediacji w sprawie spornej związanej z usługami, każdy klient prawny, użytkownik zweryfikowanego konsultanta oraz, w stosownych przypadkach, firma Stumari podejmie uzgodnione kroki w celu wykonania uzgodnionych rozkład.

 

 1. W przypadku, gdy sprawa sporna związana z usługami pozostaje nierozwiązana po zakończeniu Okresu mediacji w sprawach spornych związanych z usługami, nie później niż czternastego (14) dnia kalendarzowego po zakończeniu Okresu mediacji w sprawach spornych związanych z usługami, Stumari podejmie decyzję według własnego wyłącznego uznania („Decyzja w sprawie spornej związanej z usługami firmy Stumari”) i na podstawie informacji przekazanych dotychczas przez Klienta prawnego i Użytkownika Zweryfikowanego Konsultanta, czy charakter i jakość usług prawnych świadczone w związku z Pracą będącą przedmiotem Sporu o Usługi były zgodne ze standardami branżowymi, postanowieniami odpowiedniej Oferty oraz niniejszego Regulaminu. Jeżeli Stumari zdecyduje spór dotyczący Usług na korzyść Użytkownika Zweryfikowanego Konsultanta, Klient Prawny będzie zobowiązany do zapłaty Wstrzymanej Kwoty Płatności na rzecz takiego Użytkownika Konsultanta w ciągu siedmiu (7) dni kalendarzowych od dnia, w którym taki Klient prawny zostaje powiadomiony na piśmie o decyzji w sprawie spornej dotyczącej usług firmy Stumari („Zawiadomienie o decyzji w sprawie spornej dotyczącej usług firmy Stumari”). W przypadku, gdy Klient Prawny nie dokona terminowej płatności, Stumari przekaże Wstrzymane Kwoty Płatności Użytkownikowi Zweryfikowanemu Konsultantowi, który przekaże swoje prawa do zwrotu takich kwot firmie Stumari, która może według własnego uznania przetworzyć płatność zgodnie z do punktu 13.d i / lub zdecydujesz się dochodzić swoich praw i środków prawnych przeciwko Klientowi prawnemu.

 

 1. Jeżeli Stumari zdecyduje o sporze związanym z usługami na korzyść klienta prawnego, klient prawny nie będzie już zobowiązany do zapłaty Wstrzymanych kwot płatności użytkownikowi Zweryfikowanemu konsultantowi i zostanie uznany za przekazującego wszystkie swoje prawa w odniesieniu do sprawy spornej związanej z usługami skierowanej do firmy Stumari. W takim przypadku Użytkownik Zweryfikowanego Konsultanta (i) zostanie uznany za zrzeczonego swoich praw do dochodzenia takich kwot od Klienta prawnego oraz (ii) ma prawo wszcząć wiążące postępowanie arbitrażowe w odniesieniu do Wstrzymanych Kwot Płatności przeciwko Stumari, które są równoważne z postępowaniami przedstawionymi w sekcji 21.d. niniejszego Regulaminu (Arbitraż) poprzez pisemne powiadomienie Stumari o skorzystaniu przez niego z tego prawa w ciągu dziesięciu (10) dni kalendarzowych od daty Zawiadomienia o decyzji w sprawie spornej dotyczącej usług (taki okres, „Okres czasu wyboru arbitrażu związanego z usługami ”). W przypadku, gdy Użytkownik Zweryfikowanego Konsultanta nie skorzysta ze swojego prawa do wszczęcia postępowania arbitrażowego w Okresie wyboru arbitrażu związanego z Usługami, uznaje się, że na stałe zrzekł się on prawa do zapłaty Wstrzymanych Kwot Płatności .

W przypadku gdy zarówno zweryfikowany użytkownik, jak i klient prawny skorzystają w odpowiednim czasie z praw określonych w sekcji 14 i 15, procedury określone w sekcji 15 będą miały pierwszeństwo przed postępowaniami określonymi w sekcji 14 i zweryfikowanym użytkownikiem Konsultant zgadza się na stałe zrzec się prawa do dochodzenia swoich praw określonych w punkcie 13 w odniesieniu do faktów i okoliczności leżących u podstaw sporu dotyczącego płatności. Procedury określone w niniejszym punkcie 15 będą określane w niniejszym jako „Alternatywne procedury rozwiązywania sporów”.

 

 1. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji. Świadczymy nasze usługi w obecnej postaci i nie składamy żadnych obietnic ani gwarancji dotyczących tej usługi. Przeczytaj uważnie tę sekcję; powinieneś zrozumieć, czego się spodziewać.

 

 1. Stumari zapewnia Witrynę i Usługę „taką, jaka jest”, bez jakiejkolwiek gwarancji. Nie ograniczając powyższego, Stumari wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych, dorozumianych lub ustawowych, dotyczących Witryny i Usługi, w tym, bez ograniczeń, gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu, bezpieczeństwa, dokładności i nienaruszalności.

 

 1. W szczególności Stumari nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, że informacje, które udostępniamy lub które są dostarczane za pośrednictwem Usługi są dokładne, wiarygodne lub poprawne; że usługa spełni twoje wymagania; że usługa będzie dostępna w dowolnym momencie lub miejscu, że będzie działać w sposób nieprzerwany lub bezpieczny; że wszelkie wady lub błędy zostaną poprawione; lub że Usługa jest wolna od wirusów lub innych szkodliwych elementów. Użytkownik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność i ryzyko straty wynikające z korzystania z informacji, treści lub innych materiałów uzyskanych z Usługi. Niektóre jurysdykcje ograniczają lub nie zezwalają na zrzeczenie się gwarancji, więc to postanowienie może nie mieć zastosowania.

 

 1. Ograniczenie odpowiedzialności. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za szkody lub straty wynikające z korzystania z usługi lub wynikające z niniejszej Umowy. Przeczytaj uważnie tę sekcję; ogranicza nasze zobowiązania względem ciebie.

 

 1. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku Stumari nie będzie ponosić wobec ciebie odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę zysków, wykorzystania lub danych, ani za jakiekolwiek przypadkowe, pośrednie, specjalne, wynikowe lub przykładowe szkody, niezależnie od tego, jakie wynikną z ( ) wykorzystanie, ujawnienie lub wyświetlanie treści generowanych przez użytkowników; (ii) korzystanie lub niemożność korzystania z Usługi; (iii) Usługa ogólnie lub oprogramowanie lub systemy, które udostępniają Usługę; lub (iv) wszelkie inne interakcje ze Stumari lub innym Użytkownikiem Usługi, niezależnie od tego, czy wynikają z gwarancji, umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub innej teorii prawnej, oraz czy Stumari został poinformowany o możliwości wystąpienia takiej szkody, a nawet jeśli okaże się, że środek zaradczy zawarty w niniejszej Umowie nie spełnił swojego zasadniczego celu. Stumari nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie lub opóźnienia spowodowane sprawami pozostającymi poza naszą uzasadnioną kontrolą. Niektóre jurysdykcje ograniczają lub nie zezwalają na zrzeczenie się odpowiedzialności, więc to postanowienie może nie mieć zastosowania.

 

 1. Beneficjenci zewnętrzni. Użytkownicy konsultanci są beneficjentami będącymi stronami trzecimi niniejszej sekcji Warunków użytkowania. Wszelkie informacje prawne podane w Usłudze służą wyłącznie do celów informacyjnych. Stumari i każdy twórca Treści generowanych przez użytkowników zawierających informacje prawne zrzekają się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, ustawowych lub innych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, nienaruszania praw stron trzecich i przydatności do określonego celu w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. W żadnym wypadku Stumari ani Użytkownik Konsultanta nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi szkody przypadkowe i wtórne, obrażenia ciała / śmierć zawinioną, utracone korzyści lub szkody wynikające z utraty danych lub przerwy w działalności) wynikające z użycia lub niemożność korzystania z Usługi lub Treści tworzonych przez użytkowników, niezależnie od tego, czy na podstawie gwarancji, umowy, czynu niedozwolonego lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej, oraz czy Stumari lub współautorzy Treści tworzonych przez użytkowników są poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. Ani Stumari, ani współtwórcy Treści tworzonych przez użytkowników nie są odpowiedzialni za jakiekolwiek obrażenia ciała, w tym śmierć, spowodowane korzystaniem lub niewłaściwym użytkowaniem Usługi lub Treści tworzonych przez użytkowników.

 

 1. Zwolnienie i odszkodowanie.

 

 1. Zgadzasz się zabezpieczyć i zabezpieczyć Stumari przed wszelkimi roszczeniami i wydatkami, w tym honorariami prawników, wynikającymi z korzystania z Witryny i Usługi, w tym między innymi z powodu naruszenia niniejszej Umowy.

 

 1. Jeśli masz spór z jednym lub większą liczbą Użytkowników, zwalniasz Stumari z roszczeń, żądań i szkód (rzeczywistych i wynikowych) wszelkiego rodzaju i natury, znanych i nieznanych, wynikających z lub w jakikolwiek sposób związanych z takimi sporami. Jeśli jesteś rezydentem Kalifornii, rezygnujesz z kalifornijskiego kodeksu cywilnego § 1542, który brzmi: „Ogólne zwolnienie nie obejmuje roszczeń, o których wierzyciel nie wie lub podejrzewa, że ​​istnieje na jego korzyść w chwili wykonania zwolnienia, które jeśli znany mu musiał mieć istotny wpływ na jego ugodę z dłużnikiem. ”

 

 

 1. Modyfikacja warunków użytkowania. Stumari może od czasu do czasu zmieniać niniejszą Umowę, według własnego uznania. Powiadomimy Użytkowników o istotnych zmianach w niniejszej Umowie (i) wysyłając powiadomienie na główny adres e-mail podany na koncie, co wejdzie w życie natychmiast po wysłaniu przez nas tej wiadomości e-mail i / lub (ii) za pośrednictwem naszej Witryny co najmniej 30 dni przed wejściem zmiany w życie, zamieszczając powiadomienie na naszej stronie głównej. Nieistotne zmiany niniejszej Umowy wchodzą w życie natychmiast. Zachęcamy odwiedzających do częstego sprawdzania tej strony pod kątem wszelkich zmian w niniejszej Umowie. Dalsze korzystanie z Usługi po wejściu w życie poprawionej wersji niniejszej Umowy oznacza akceptację jej warunków.

 

 1. Różne. Niniejsza Umowa jest kontrolowana przez prawo Kalifornii. Ty i tylko ty jesteś odpowiedzialny za wszelkie zobowiązania, które zgadzasz się na podstawie niniejszej umowy. Jeśli jesteśmy zaangażowani w połączenie lub zostaniemy kupieni, możemy przenieść niniejszą Umowę, o ile Twoje prawa są chronione. Możesz wyrazić zgodę na te warunki, tylko jeśli jesteś w stanie zawrzeć wiążącą umowę w swoim stanie. Niniejsze warunki, w tym nasza Polityka prywatności, stanowią pełną umowę między nami i nie mają zastosowania żadne inne warunki.

 

 1. Prawo rządowe. Z wyjątkiem przypadków, w których obowiązujące prawo stanowi inaczej, niniejsza Umowa między Tobą a Stumari oraz wszelki dostęp do Witryny lub Usługi lub korzystanie z niej podlegają prawu federalnemu Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz prawu stanu Kalifornia, bez względu na do przepisów kolizyjnych. Użytkownik i Stumari zgadzają się poddać wyłącznej jurysdykcji i miejscu sądów znajdujących się w mieście i hrabstwie San Francisco w Kalifornii, z wyjątkiem przypadków określonych poniżej w niniejszej Umowie.

 

 1. Rozdzielność. Jeśli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, ta część Umowy będzie interpretowana jako odzwierciedlająca pierwotne zamiary stron. Pozostałe części pozostaną w pełnej mocy i działaniu. Niewykonanie przez Stumari egzekwowania któregokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie będzie uważane za zrzeczenie się naszego prawa do egzekwowania takiego postanowienia. Nasze prawa wynikające z niniejszej Umowy zachowają ważność po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

 

 1. Ograniczenie czasu działania. Zgadzasz się, że każda przyczyna działania związana lub wynikająca z twojego związku ze Stumari musi rozpocząć się w ciągu JEDNEGO roku od momentu powstania przyczyny działania. W przeciwnym razie taka przyczyna działania zostanie trwale przedawniona.

 

 1. Arbitraż. Jeśli dojdzie do sporu między tobą a Stumari, chcielibyśmy zapewnić ci neutralny i opłacalny sposób szybkiego rozwiązania sporu. W związku z tym w przypadku wszelkich roszczeń (z wyjątkiem roszczeń o zadośćuczynienie lub słuszne zadośćuczynienie lub roszczeń dotyczących praw własności intelektualnej) na podstawie niniejszej Umowy, każda ze stron może zdecydować się na rozstrzygnięcie wszelkich sporów wynikających z niniejszej Umowy w drodze wiążącego arbitrażu nieopartego na pozwie. Strona wybierająca arbitraż musi wszcząć go za pośrednictwem ustalonego alternatywnego dostawcy rozstrzygania sporów („ADR”) wzajemnie uzgodnionego przez strony. Dostawca ADR i strony muszą przestrzegać następujących zasad: a) arbitraż zostanie przeprowadzony, według wyboru strony, która domaga się pomocy, telefonicznie, online lub na podstawie wyłącznie pisemnych oświadczeń; (b) arbitraż nie będzie obejmował żadnego osobistego stawiennictwa przez strony lub świadków, chyba że strony wspólnie uzgodnią inaczej; oraz (c) każdy wyrok w sprawie wyroku wydany przez arbitra może zostać wydany w dowolnym sądzie właściwym.

 

 1. Brak możliwości przeniesienia. Stumari może scedować lub przekazać niniejsze Warunki użytkowania i / lub Politykę prywatności Stumari, w całości lub w części, dowolnej osobie lub podmiotowi w dowolnym momencie za Twoją zgodą lub bez niej. Nie możesz cedować ani przekazywać żadnych praw ani obowiązków wynikających z Warunków użytkowania lub Polityki prywatności bez uprzedniej pisemnej zgody Stumari, a wszelkie nieautoryzowane cesje i delegacje są nieważne.

 

 1. Nagłówki sekcji i streszczenia Nie są wiążące. W ramach niniejszej umowy każda sekcja zawiera tytuły i krótkie streszczenia poniższych warunków. Te tytuły sekcji i krótkie streszczenia nie są prawnie wiążące.

 

 1. Pełna umowa. Niniejsze Warunki użytkowania, wraz z Polityką prywatności na https://www.Stumari.com/privacypolicy, stanowią pełne i wyłączne oświadczenie umowy między Tobą a Stumari. Niniejsza Umowa zastępuje każdą propozycję lub uprzednią umowę ustną lub pisemną oraz wszelką inną komunikację między Tobą a Stumari związaną z przedmiotem niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa może zostać zmodyfikowana wyłącznie na podstawie pisemnej poprawki podpisanej przez upoważnionego kierownika Stumari lub przez przesłanie przez Stumari poprawionej wersji.

 

 1. Upoważnienie do zawarcia umowy. Oświadczasz i gwarantujesz, że jeśli jesteś osobą fizyczną, jesteś w wieku uprawniającym do zawarcia wiążącej umowy; lub jeśli rejestrujesz się w imieniu podmiotu, który jest upoważniony do zawarcia i związania podmiotu niniejszymi Warunkami użytkowania i rejestracji w Usłudze.

 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przeczytał niniejsze Warunki użytkowania, rozumie Warunki użytkowania i będzie związany tymi warunkami.

 

Stumari, LLC. Warunki korzystania

Obowiązuje od 11 lipca 2018 r

Podsumowanie warunków użytkowania

Dla Twojej wygody Stumari oferuje niniejsze podsumowanie naszych Warunków użytkowania w niewiążącej formie podsumowania, a także pełne prawnie wiążące Warunki użytkowania niezwłocznie po niniejszym Podsumowaniu warunków użytkowania. Proszę zrozumieć, że nie jest to pełny zarys Warunków korzystania ze Stumari; jest to zapowiedź istotnych praw i obowiązków użytkowników. Przeczytaj uważnie cały dokument Warunki użytkowania. Ponadto należy pamiętać, że uzyskując dostęp do dowolnej części tej witryny internetowej Stumari lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie naszych pełnych Warunków użytkowania określonych bezpośrednio po Podsumowaniu Warunków użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami i postanowieniami naszych pełnych Warunków użytkowania, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej Stumari ani korzystać z jakichkolwiek naszych usług.

 • Stumari zapewnia platformę do współpracy i komunikacji między prawnikami („użytkownikami konsultantów”) a użytkownikami poszukującymi pomocy prawnej („klientami prawnymi”). Stumari nie jest firmą prawniczą, agencją prawniczą ani agencją zatrudnienia i nie gwarantuje wyników. Prosimy korzystać ze Stumari w sposób odpowiedzialny i przeczytać więcej o naszej usłudze w Sekcji 2 poniżej.

 

 • Odpowiadasz za bezpieczeństwo swojego konta i za wszystkie działania, które mają miejsce na Twoim koncie. Przeczytaj więcej na temat obowiązków użytkownika w sekcji 3 poniżej.

 

 • Niektóre zachowania, takie jak korzystanie z usługi do nielegalnej działalności, nie są dozwolone w Stumari. Przeczytaj więcej o zachowaniu użytkownika w sekcji 4 poniżej.

 

 • Niektóre treści, takie jak groźne posty lub treści naruszające prawa własności intelektualnej innej strony, nie są dozwolone w Stumari. Stumari ma prawo do usuwania treści generowanych przez użytkowników, które naruszają nasze zasady. Przeczytaj więcej o treściach generowanych przez użytkowników w sekcji 5 poniżej.

 

 • Pewne specjalne warunki regulują Użytkowników Konsultantów Stumari. Na przykład:
 • Użytkownicy konsultantów nie są pracownikami ani agentami Stumari.
 • Ze Stumari nie powstaje żadna relacja adwokat-klient i nie powstaje obowiązek zachowania poufności poprzez korzystanie ze strony internetowej Stumari, w tym publikowanie ofert pracy.
 • Relacja adwokat-klient może zostać nawiązana poprzez korzystanie z usługi między klientami prawnymi a użytkownikami konsultantów.
 • Użytkownicy konsultantów ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że wszelkie informacje, zaproszenia lub reklamy zamieszczane na stronie internetowej Stumari są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i zasadami profesjonalnego postępowania.
 • Stumari nie udziela żadnej gwarancji co do zdolności prawnej, kompetencji ani jakości użytkowników konsultantów, którzy mogą być umieszczeni na naszej stronie internetowej

 

 • Konsultanci Użytkownicy mogą tworzyć i utrzymywać profil na stronie internetowej Stumari. Chociaż Stumari podejmuje uzasadnione handlowo wysiłki w celu potwierdzenia licencji Użytkownika Konsultanta na praktykę prawną, Stumari nie składa żadnych oświadczeń na temat pochodzenia ani kwalifikacji Użytkownika Konsultanta.
 • Użytkownik konsultanta może zostać „zweryfikowanym użytkownikiem konsultanta”, zapewniając Stumari dodatkową weryfikację, że jest on aktywnym, licencjonowanym prawnikiem i ma dobrą praktykę prawniczą. Zweryfikowani Konsultanci Użytkownicy mogą również uiścić opłatę za dostęp do dodatkowych usług Stumari i narzędzi zarządzania praktyką. Stumari nie popiera ani nie poleca Użytkowników Konsultantów i obowiązkiem Klienta prawnego jest podjęcie środków ostrożności przed zatrudnieniem Użytkownika Konsultanta do legalnej pracy.
 • Legalni klienci nie ponoszą żadnych kosztów, aby opublikować zapytanie o pracę na Stumari lub skorzystać z dowolnego internetowego narzędzia lub dokumentów Stumari. W przypadku faktur płaconych za pośrednictwem Stumari może obowiązywać opłata za usługę lub przetwarzanie (np. Opłata za kartę kredytową).

 

Przeczytaj więcej o użytkownikach konsultantów w rozdziale 6 poniżej.

 

 • Stumari przestrzega przepisów Digital Millennium Copyright Act dotyczących bezpiecznej przystani. Jeśli uważasz, że materiały znajdujące się na stronie Stumari lub z nią powiązane naruszają Twoje prawa autorskie, zachęcamy do powiadomienia Stumari zgodnie z Zasadami ustawy Digital Millennium Copyright Act Stumari. Przeczytaj więcej na temat polityki DMCA firmy Stumari w sekcji 8 poniżej.
 • Stumari może wysyłać Ci e-maile w ramach swoich usług. Możesz zrezygnować z komunikacji e-mail. Przeczytaj więcej na temat komunikacji e-mail w sekcji 10 poniżej.
 • Stumari może zmodyfikować te warunki w dowolnym momencie. Jednak Stumari powiadomi Cię o istotnych zmianach warunków, publikując powiadomienie na swojej stronie głównej i / lub wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail podany Stumari podczas rejestracji. Przeczytaj więcej na temat modyfikacji niniejszych warunków użytkowania w punkcie 17 poniżej.
 • Więcej informacji o prawach użytkownika w Stumari znajduje się w Polityce prywatności Stumari.

 

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z pełnymi warunkami.

 

Dziękujemy za wybranie Stumari jako platformy doświadczenia prawnego. Poniższe Warunki użytkowania regulują wszelkie korzystanie z Usługi za pośrednictwem Witryny znajdującej się pod adresem https://www.Stumari.co oraz wszystkich treści, usług i produktów dostępnych w Witrynie lub za jej pośrednictwem. Rozumiemy, że przeczytanie umów o warunkach użytkowania jest obowiązkowe, ale prosimy o uważne przeczytanie tej umowy przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej Stumari. Omawia charakter służby Stumari; zasady, których oczekuje Stumari od użytkowników w naszej Witrynie i jej serwisie; relacje między Stumari, naszymi użytkownikami i użytkownikami naszych konsultantów; oraz szczegóły prawne, które kontrolują te zasady i relacje. Ponieważ jest to tak ważna umowa między nami a Tobą, naszymi użytkownikami, staraliśmy się, aby była ona jak najbardziej przejrzysta i przyjazna dla użytkownika.

 

Uzyskując dostęp do dowolnej części Witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na związanie się warunkami niniejszej umowy. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszej umowy, możesz nie uzyskiwać dostępu do Witryny ani korzystać z naszych usług. Strona jest dostępna tylko dla osób, które mają co najmniej 18 lat.

______________________________________________________________________

 

Warunki użytkowania Stumari

 

Definicje. Poniższe warunki są używane w niniejszych Warunkach użytkowania i mają określone znaczenie. Powinieneś wiedzieć, co oznaczają poszczególne warunki.

 

 1. Termin „Usługa” odnosi się do usług świadczonych przez Stumari, w tym między innymi dostęp do społeczności online Stumari; narzędzia komunikacyjne; rozwiązania do zarządzania i przechowywania dokumentów; i usługi płatnicze. Stumari nie świadczy usług związanych z adwokatem ani nie pełni roli agencji pośrednictwa pracy. Zapewniamy miejsce, w którym nasi użytkownicy mogą się spotykać i wymieniać informacje z naszymi użytkownikami konsultantów.
 2. Termin „Umowa” (do którego można się również odwoływać w niniejszych „Warunkach użytkowania”) odnosi się łącznie do wszystkich warunków, warunków i uwag zawartych lub przywoływanych w tym dokumencie.
 3. „Strona internetowa” odnosi się do strony internetowej Stumari znajdującej się pod adresem https://www.Stumari.com, wszystkich podstron i subdomen oraz wszystkich treści, usług i produktów dostępnych na stronie internetowej lub za jej pośrednictwem.
 4. „Stumari”, „My” i „Us” odnoszą się do Stumari, Inc., a także do naszych podmiotów stowarzyszonych, dyrektorów, spółek zależnych, członków kadry kierowniczej i pracowników. Użytkownicy konsultantów nie są częścią Stumari.
 5. „Użytkownik”, „Ty” i „Twój” odnoszą się do osoby, firmy lub organizacji, która odwiedziła lub korzysta z Witryny i / lub Usługi. Użytkownik może być klientem prawnym, użytkownikiem konsultanta, jednym lub drugim.
 6. „Użytkownicy konsultantów” odnoszą się do zarejestrowanych użytkowników konsultantów w dziedzinie prawa, którzy mogą komunikować się z Klientami prawnymi lub innymi użytkownikami Konsultantów za pośrednictwem Usługi i zapewniać im pracę kontraktową lub konsultacyjną. Użytkownicy konsultantów nie są pracownikami ani agentami Stumari. Więcej informacji na temat użytkowników konsultantów znajduje się w sekcji 6 niniejszej umowy.
 7. „Klienci prawni” odnoszą się do 1) Użytkowników, którzy składają wnioski od Użytkowników Konsultantów o oferowanie usług prawnych za opłatą („Oferty pracy”); oraz 2) Użytkownicy, którzy zawierają umowę z Użytkownikami Konsultantów na dodatkowe prace, które mogą obejmować stałe zatrudnienie, wykraczające poza początkowe Stanowisko, które ustanowiło relację Konsultant Użytkownik-Klient prawny. Użytkownicy konsultantów mogą składać propozycje („Oferty”) dotyczące takich Zadań, a także mogą ustalać warunki relacji z Klientem prawnym za pośrednictwem podpisanego listu motywacyjnego lub innej pisemnej umowy. Więcej informacji na temat ofert pracy, ofert i klientów prawnych znajduje się w sekcji 7 (b)
 8. „Treść” odnosi się do treści prezentowanych lub wyświetlanych za pośrednictwem Witryny, w tym między innymi tekstu, dokumentów, informacji, danych, artykułów, opinii, zdjęć, zdjęć, grafiki, oprogramowania, aplikacji, nagrań wideo, nagrań dźwiękowych, dźwięków, projektów, funkcji, oraz inne materiały dostępne w Witrynie. Treść obejmuje między innymi Treści generowane przez użytkowników, które mogą być przesyłane przez dowolnego użytkownika Stumari (klienta prawnego lub użytkownika konsultanta).

 

 1. O usłudze Stumari.

Usługa Stumari to platforma do współpracy i komunikacji między prawnikami a osobami poszukującymi pomocy prawnej. Usługa Stumari zapewnia dostęp do wirtualnej społeczności profesjonalnych użytkowników konsultantów Stumari; łatwa współpraca dzięki narzędziom do zarządzania komunikacją Stumari; zarządzanie i przechowywanie dokumentów; oraz proste, bezpieczne narzędzia do płatności i fakturowania.

 

 1. Stumari nie jest firmą prawniczą. Stumari nie oferuje zastępstwa prawnego. Stumari nie oferuje żadnych porad prawnych, opinii prawnych, rekomendacji, rekomendacji ani porad. Użytkownicy konsultantów nie są pracownikami ani agentami Stumari. Stumari nie bierze udziału w umowach między Użytkownikami ani w reprezentowaniu Użytkowników. W żadnym momencie firma Stumari nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za działania lub zaniechania jakiegokolwiek użytkownika konsultanta wykonującego dla ciebie usługi doradcze.

 

 1. Stumari nie jest prokuraturą lub agencją zatrudnienia. Stumari nie jest agencją polecającą adwokata ani agencją pośrednictwa pracy. Stumari nie wybiera ani nie rekomenduje żadnego indywidualnego użytkownika konsultanta do obsługi klienta prawnego. Chociaż Stumari dokłada uzasadnionych handlowo starań, aby potwierdzić, że zarejestrowani Użytkownicy Konsultantów są licencjonowanymi prawnikami, nie udzielamy żadnych gwarancji, gwarancji ani oświadczeń dotyczących zdolności prawnej, kompetencji, jakości ani kwalifikacji jakiegokolwiek Użytkownika Konsultanta. Stumari nie gwarantuje, że Użytkownicy Konsultantów są objęci ubezpieczeniem od odpowiedzialności zawodowej. Stumari zachęca klientów prawnych do zbadania dowolnego użytkownika konsultanta przed zaakceptowaniem profesjonalnej porady.

 

 1. Stumari nie gwarantuje żadnego ze swoich użytkowników. Stumari zapewnia po prostu platformę, na której osoby ubiegające się o pomoc prawną mogą się komunikować i dokonywać transakcji z prawnikami. Stumari nie popiera żadnego z użytkowników konsultantów i nie sankcjonuje oświadczeń składanych przez użytkowników konsultantów na platformie. Stumari nie składa żadnych oświadczeń dotyczących kwalifikacji usługodawców niebędących adwokatami.

 

 1. Stumari nie gwarantuje wyników. Od czasu do czasu klienci prawni mogą przesyłać opinie użytkowników konsultantów; przeglądy te nie stanowią gwarancji, rękojmi ani prognoz dotyczących wyniku jakichkolwiek przyszłych kwestii prawnych. Stumari nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Treści generowane przez użytkowników lub porady prawne, które można napotkać w Witrynie lub za jej pośrednictwem, a wszelkie wykorzystanie lub poleganie na Treściach generowanych przez użytkowników lub poradach prawnych odbywa się wyłącznie na własne ryzyko.

 

 1. Korzystanie ze Stumari nie tworzy relacji adwokat-klient ze Stumari. Stumari nie oferuje porad prawnych ani usług. Jakiekolwiek korzystanie z Usługi Stumari nie ma na celu ani nie tworzy relacji adwokat-klient. Jakakolwiek komunikacja za pośrednictwem Stumari nie może być traktowana jako poufna. Stumari nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania jakiegokolwiek użytkownika konsultanta wykonującego dla ciebie usługi doradcze.

 

 

 1. Obowiązki użytkownika. Ty i ty sam jesteś odpowiedzialny za swoje konto i wszystko, co dzieje się podczas logowania lub korzystania z konta. Twoje bezpieczeństwo jest Twoją odpowiedzialnością.

 

 1. Bezpieczeństwo konta użytkownika. Jeśli zarejestrujesz się w Usłudze, utworzysz spersonalizowane konto, które zawiera unikalną nazwę użytkownika i hasło umożliwiające dostęp do Usługi i odbieranie wiadomości od Stumari. Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i jesteś w pełni odpowiedzialny za wszystkie działania, które mają miejsce na koncie i wszelkie inne działania podjęte w związku z kontem. Wyrażasz zgodę na niezwłoczne powiadomienie Stumari o każdym nieautoryzowanym użyciu konta lub jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania, straty lub szkody wynikające z nieuprawnionego użycia komputera, urządzenia mobilnego lub innego urządzenia komputerowego i / lub konta. ”

 

 1. Relacje z użytkownikami konsultantów. Ponieważ nie możemy zagwarantować przydatności któregokolwiek z naszych użytkowników konsultantów do twoich konkretnych potrzeb, zachęcamy klientów prawnych do zbadania każdego użytkownika konsultanta przed zaakceptowaniem profesjonalnej porady. Klienci prawni mogą również poprosić o pisemną umowę o współpracy prawnej określającą warunki, zakres, ograniczenia i warunki reprezentacji.

 

 1. Brak zaufania do treści generowanych przez użytkowników. Treści generowane przez użytkowników publikowane w Witrynie, takie jak posty na blogu, są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych, bez gwarancji, że Treści generowane przez użytkowników są prawdziwe, poprawne lub dokładne. Treści generowane przez użytkowników nie zastępują profesjonalnej porady prawnej ani nagabywania w celu udzielania porad prawnych dotyczących konkretnych faktów. Nie należy opóźniać ani rezygnować z uzyskiwania porady prawnej ani lekceważyć profesjonalnych porad prawnych opartych na treściach generowanych przez użytkowników. Opóźnienie w zasięgnięciu porady prawnej może skutkować zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, które możesz mieć, w zależności od obowiązującego przedawnienia. Treści tworzone przez użytkowników nie są regulowane przez żaden stanowy lub krajowy związek adwokacki.

 

 1. Zgodność z prawem. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) jest uprawniony do i jest pełnoletni w swojej jurysdykcji, aby związać się niniejszą Umową; (ii) korzystanie z Usługi będzie wyłącznie w celach dozwolonych przez niniejszą Umowę; (iii) korzystanie z Usługi nie będzie naruszać ani sprzeniewierzać praw własności intelektualnej osób trzecich; oraz (iv) korzystanie z Usługi będzie zgodne z wszystkimi lokalnymi, stanowymi i federalnymi przepisami, zasadami i przepisami oraz wszystkimi innymi zasadami Stumari.

 

 1. Ograniczenia użytkowania i postępowania. Możesz korzystać z usługi, o ile przestrzegasz kilku podstawowych zasad. Poniższe ograniczenia użytkowania i ograniczenia są podstawowymi zasadami, których przestrzegania użytkownicy powinni przestrzegać podczas korzystania z usługi. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści publikowane przez naszych użytkowników i w razie potrzeby mamy prawo do zamknięcia konta.
 2. Zabronione treści. Zgadzasz się, że pod żadnym pozorem nie będziesz przesyłać żadnych Treści (w tym oprogramowania, tekstu, obrazów lub innych informacji), które
 3. jest niezgodny z prawem lub promuje niezgodną z prawem działalność
 4. zniesławia, nęka, wykorzystuje, grozi lub nawołuje do przemocy wobec jakiejkolwiek osoby lub grupy

iii. jest pornograficzny, dyskryminujący lub w inny sposób represjonuje lub zastrasza osobę lub grupę ze względu na religię, płeć, orientację seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, wiek lub niepełnosprawność

 1. jest spamem, jest generowany maszynowo lub losowo, stanowi nieautoryzowaną lub niezamówioną reklamę, łańcuszki, wszelkie inne formy nieautoryzowanego nakłaniania lub jakąkolwiek formę loterii lub hazardu;
 2. zawiera lub instaluje wirusy, robaki, złośliwe oprogramowanie, konie trojańskie lub inną treść zaprojektowaną lub mającą na celu zakłócenie, uszkodzenie lub ograniczenie działania jakiegokolwiek oprogramowania, sprzętu lub sprzętu telekomunikacyjnego lub uszkodzenie lub uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek danych lub inne informacje osób trzecich;
 3. narusza jakiekolwiek prawa własności dowolnej strony, w tym patentu, znaku towarowego, tajemnicy handlowej, praw autorskich, prawa do reklamy lub innych praw

VII. podszywa się pod dowolną osobę lub podmiot, w tym każdego z naszych pracowników lub przedstawicieli; lub

VIII. narusza prywatność stron trzecich.

 

 1. Użytkownicy muszą mieć ukończone 18 lat. Użytkownik oświadcza, że ​​ma ukończone 18 lat. Stumari nie kieruje naszych Treści do dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia, a my nie zezwalamy żadnym użytkownikom poniżej 18 lat w naszym serwisie. Jeśli dowiemy się o dowolnym Użytkowniku w wieku poniżej 18 lat, natychmiast zlikwidujemy jego konto.

 

 1. Brak odpowiedzialności za interakcje użytkownika; Stumari może monitorować interakcje. Odpowiedzialność, strata lub szkody powstałe w wyniku interakcji użytkownika, w tym, między innymi, ogłoszeń o pracę, które użytkownik wprowadza lub otrzymuje za pośrednictwem Usługi, ponosi wyłącznie użytkownik. Według naszego uznania, my lub technologia, którą stosujemy, możemy monitorować i / lub rejestrować twoje ogólne interakcje z Usługą, ale nie specyfikę twoich prawnych interakcji.

 

 1. Prawo do zamknięcia konta. Mamy prawo (choć nie obowiązek) do ustalenia, według naszego wyłącznego uznania, czy zachowanie użytkownika jest odpowiednie i zgodne z niniejszymi warunkami użytkowania, lub do zakończenia lub odmowy dostępu do usługi i korzystania z niej dowolnemu użytkownikowi dla dowolnego użytkownika powód, z uprzednim powiadomieniem lub bez.

 

 1. Treści generowane przez użytkowników. Jesteś właścicielem swoich treści, ale zezwalasz nam na pewne prawa do nich, abyśmy mogli wyświetlać i udostępniać treści, które publikujesz. Mamy prawo do usunięcia treści, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 

 1. Odpowiedzialność za treści generowane przez użytkowników. Możesz tworzyć treści, pisemne lub w inny sposób, korzystając z Usługi („Treści generowane przez użytkowników”). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i wszelkie szkody wynikające z treści generowanych przez użytkownika, które publikuje, przesyła, łączy lub w inny sposób udostępnia za pośrednictwem Usługi, bez względu na formę tych treści. Odpowiedzialność, strata lub szkody powstałe w wyniku korzystania z Treści generowanych przez użytkowników, które udostępniasz lub do których uzyskujesz dostęp za pośrednictwem Usługi, ponosi wyłącznie Twoja odpowiedzialność. Nie ponosimy odpowiedzialności za publiczne wyświetlanie lub niewłaściwe wykorzystywanie treści generowanych przez użytkowników.

 

 1. Prawo do wysłania. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ma prawo do publikowania wszystkich przesyłanych treści generowanych przez użytkowników. W szczególności gwarantujesz, że w pełni przestrzegałeś wszelkich licencji stron trzecich związanych z Treściami generowanymi przez użytkowników i podjąłeś wszelkie kroki niezbędne do przekazania użytkownikom końcowym wszelkich wymaganych warunków.

 

 1. Stumari może modyfikować lub usuwać treści. Mamy prawo (choć nie obowiązek) do ustalenia, według naszego wyłącznego uznania, czy treść generowana przez użytkownika jest odpowiednia i jest zgodna z niniejszymi warunkami użytkowania, lub odmowy lub usunięcia treści generowanych przez użytkownika, które, w naszej uzasadnionej opinii, , narusza wszelkie zasady Stumari lub jest w jakikolwiek sposób szkodliwy, nieodpowiedni lub budzi zastrzeżenia. Stumari zastrzega sobie również prawo do formatowania i edycji oraz zmiany sposobu wyświetlania Treści generowanych przez użytkowników w Witrynie.

 

 1. Własność treści generowanych przez użytkowników. Z wyjątkiem Treści pochodzących od Stumari, nie rości sobie prawa własności do Treści przesyłanych, przechowywanych lub przetwarzanych na Twoim koncie. Użytkownik zachowuje wszelką własność, kontrolę i odpowiedzialność za treści generowane przez użytkowników, które publikuje. Możesz kontrolować dostęp do treści generowanych przez użytkowników za pomocą ustawień na koncie użytkownika.

 

 1. Udzielenie licencji. Wyłącznie w celu umożliwienia Stumari wykorzystywania Treści przesyłanych do Serwisu w rozsądny sposób, bez naruszania jakichkolwiek przysługujących Ci praw, przyznajesz nam następujące prawa: publikując dowolne Treści za pośrednictwem Strony, wyraźnie przyznajesz Stumari i naszym następcom ogólnoświatową, podlegającą sublicencji, w pełni - płatna i nieodpłatna i niewyłączna licencja na użytkowanie, reprodukcję, wyświetlanie, modyfikację, adaptację, dystrybucję i wykonywanie Treści w związku z celami biznesowymi Stumari. Niniejsza licencja nie przyznaje Stumari prawa do sprzedaży Treści generowanych przez użytkowników lub w inny sposób dystrybuowania ich poza naszą Witryną. Niniejsza licencja wygasa w momencie usunięcia Treści ze Strony.

 

 1. Użytkownicy konsultantów. Użytkownicy konsultantów to niezależni prawnicy, którzy oferują usługi doradcze dla potencjalnych klientów prawnych. Nie są pracownikami Stumari.

 

 1.     Brak relacji adwokat-klient poprzez korzystanie ze strony internetowej. Korzystanie ze strony internetowej Stumari nie może tworzyć relacji adwokat-klient z użytkownikami konsultantów. Informacje zamieszczone lub udostępnione w Witrynie lub za jej pośrednictwem, w tym między innymi wszelkie odpowiedzi na pytania prawne opublikowane w Witrynie; informacje w przewodnikach i dokumentach Stumari; informacje publikowane publicznie na stronie internetowej; lub informacje wysłane w niezamówionej wiadomości do Użytkownika nie są przeznaczone jako porady prawne, nie są poufne i nie tworzą relacji adwokat-klient. Jest uważany za treść generowaną przez użytkownika.

 

 1. Relacja adwokat-klient poprzez korzystanie z usługi. Relacja adwokat-klient może zostać nawiązana poprzez korzystanie z Usługi wyłącznie między Użytkownikami a Użytkownikami Konsultantów. Klienci prawni mogą publikować oferty pracy za pośrednictwem Usługi. Użytkownicy Konsultantów mogą składać Oferty i negocjować szczegóły tych Zadań przed ich akceptacją. Po przyjęciu zakres reprezentacji użytkownika konsultanta jest ściśle ograniczony do kwestii uzgodnionej w ofercie, chyba że klient prawny i użytkownik konsultanta sformalizują następnie swoje porozumienie za pomocą podpisanego listu ofertowego lub innej pisemnej umowy, w którym to przypadku ostatnia pisemna umowa mają pierwszeństwo przed wcześniej zaakceptowaną propozycją. Oferta nie zastępuje osobistej lub telefonicznej konsultacji z adwokatem uprawnionym do wykonywania zawodu w Twojej jurysdykcji w sprawie konkretnego problemu prawnego i nie powinieneś polegać na informacjach zawartych w ofercie jako porady prawnej. Stumari dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prywatność Ofert i innych wiadomości osobistych w naszym Serwisie, ale nie może zagwarantować poufności. Komunikacja wymagająca poufności powinna odbywać się poza serwisem Stumari, na przykład przez telefon.

 

 1. Obowiązki użytkownika. Użytkownicy konsultantów ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że wszelkie informacje, zachęty lub reklamy, które zamieszczają lub umieszczają w Witrynie, w tym między innymi Treści generowane przez użytkowników oraz wszelka komunikacja, jaką mogą mieć z potencjalnymi klientami za pośrednictwem Witryny lub Usługi, są w pełni zgodne z wszystkie obowiązujące przepisy i zasady etyki zawodowej, w tym dotyczące niedozwolonej praktyki prawnej oraz regulujące formę, sposób lub treść komunikacji z klientami, reklamy lub innych kwestii.

 

 1. Płatność użytkowników konsultantów. Określone warunki regulują Użytkowników Konsultantów i płatności.

 

 1.          Stumari nie jest stroną umów. Klienci prawni mogą zawierać umowy z użytkownikami konsultantów poprzez publikowanie i przyjmowanie zleceń. Takie umowy są zawierane wyłącznie między klientem prawnym a użytkownikiem konsultanta. Stumari nie będzie stroną żadnych umów dotyczących ofert pracy przesłanych za pośrednictwem naszego serwisu, chyba że zostanie wysłany przez funkcjonariusza Stumari. Stumari ułatwia te kontrakty, zapewniając platformę do zarządzania komunikacją i narzędzi płatniczych.

 

 1.         Wszystkie opłaty prawne są wypłacane użytkownikom konsultantów. Stumari nie świadczy usług prawnych i nie pobiera opłat za usługi prawne. Płatności dokonywane na rzecz użytkowników konsultantów za pośrednictwem platformy rozliczeniowej Stumari są przekazywane bezpośrednio na konto płatnicze użytkownika konsultanta, pomniejszone o wszelkie związane z tym opłaty za usługi i przetwarzanie (np. Opłaty za karty kredytowe).

 

iii. Użytkownicy konsultantów otrzymają płatność za pośrednictwem usługi za wszystkie transakcje użytkownika. Użytkownicy Konsultantów, którzy otrzymają Oferty za pośrednictwem Usługi, otrzymają za pośrednictwem usługi zapłatę za wszystkie transakcje związane z tym użytkownikiem, w tym kolejne transakcje niekoniecznie związane z pierwotną Ofertą. Jeśli Klient Prawny nie chce lub nie może dokonać płatności za pośrednictwem Stumari, Użytkownik Konsultant zgadza się powiadomić Stumari o wszelkich nowych ustaleniach dotyczących płatności. Płatność przez klienta prawnego na rzecz użytkownika konsultanta, dokonana poza usługą bez uprzedniego powiadomienia Stumari, stanowi pełne zrzeczenie się przez obie strony gwarancji płatności / ochrony sporów Stumari, jak omówiono w sekcjach 14 i 15 poniżej, nawet jeśli mogą one odnosić się do wcześniejszych płatności dokonywane w ramach usługi.

 

 1. Kody promocyjne i kredyty. Stumari może, według własnego uznania, tworzyć kody promocyjne, które można wymienić na kredyt na konto lub inne funkcje lub korzyści związane z usługami użytkownika Konsultanta, z zastrzeżeniem następujących warunków i wszelkich dodatkowych warunków, które Stumari określa na podstawie kodu promocyjnego ( "Kody promocyjne"). Określone warunki regulują Użytkowników Konsultantów i płatności.
 2.          Korzystanie z kodów promocyjnych nie implikuje relacji adwokat-klient. Od czasu do czasu klienci legalni mogą mieć dostęp do rabatów udzielanych przez Stumari, które częściowo wykorzystują fundusze Stumari na pokrycie części opłat prawnych uiszczanych przez klientów prawnych na rzecz użytkowników konsultantów. Korzystanie z takich kuponów nie implikuje żadnych relacji adwokat-klient między Stumari a użytkownikami konsultantów, w których kupon jest wykorzystywany do wszelkich opłaconych rachunków od klienta prawnego.
 3. Kody promocyjne muszą być wykorzystywane przez zamierzonych odbiorców, zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie z prawem.

 

Kody promocyjne nie mogą być powielane, sprzedawane ani przekazywane w jakikolwiek sposób ani udostępniane publicznie (bez względu na to, czy są publikowane na forum publicznym lub w inny sposób), chyba że Stumari wyraźnie na to zezwoli. Kody promocyjne nie mają wartości gotówkowej i mogą wygasnąć lub zostać wyłączone przez Stumari w dowolnym momencie, z dowolnego powodu, przed użyciem. Stumari zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub potrącenia kredytów lub innych funkcji lub korzyści uzyskanych dzięki wykorzystaniu kodów promocyjnych przez ciebie lub innego użytkownika w przypadku, gdy Stumari stwierdzi lub uważa, że ​​użycie lub wykorzystanie kodu promocyjnego było błędne, nieuczciwe, niezgodne z prawem lub naruszające obowiązujące warunki Kodeksu Promocyjnego.

 

 1. Oferty pracy dla użytkowników konsultantów.

 

7.1      Opłata za sukces za zatrudnienie.  W przypadku, gdy Użytkownik Konsultanta zaakceptuje ofertę zatrudnienia („Zatrudnienie objęte usługą”) złożoną przez Użytkownika (każdy z nich, „Użytkownik Pracodawcy”), na czas nieokreślony lub na czas określony, w trakcie lub w ciągu osiemnastu (18) miesięcy (taki okres, „Okres obowiązywania Oferty objętej usługą”) po rozpoczęciu przez Użytkownika Konsultanta pierwszego Zadania dla takiego Użytkownika (każdy „Oferta objęta usługą”), obowiązują następujące warunki:

 

 1. Dla użytkowników konsultantów.

Każdy Użytkownik Konsultanta zgadza się, że (1) w przypadku otrzymania Oferty Objętej, niezwłocznie powiadomi Stumari o swojej początkowej dacie Objętego Zatrudnienia („Dacie Rozpoczęcia”) oraz kluczowych warunkach takiej Objętej Oferty (i niezwłocznie powiadomi Stumari na piśmie, jeśli ta Data rozpoczęcia lub warunki oferty zmieniają się w dowolnym momencie), (2) przekażesz Stumari (a) kopię w pełni wykonanej Oferty Objętej lub (b) wykonasz dokument między Tobą, Pracodawcą a Stumari, który zawiera istotne informacje warunki zatrudnienia, w tym między innymi datę rozpoczęcia i wynagrodzenie, niezwłocznie po podpisaniu listu z ofertą zatrudnienia objętego usługą między tobą a użytkownikiem pracodawcy („data wejścia w życie”), zgodnie z pisemnym żądaniem Stumari i (3) niezwłocznie powiadomi Stumari na piśmie po ustaniu stosunku pracy jako pracownika, w przypadku gdy (a) Użytkownik Pracodawcy wypowie umowę o pracę na podstawie niezadowalającego wyniku w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od daty zatrudnienia podjął pracę lub (b) dobrowolnie zakończyłeś pracę objętą usługą w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od daty rozpoczęcia pracy objętej usługą. W przypadku, gdy przed Datą Rozpoczęcia, ty lub Użytkownik Pracodawcy zdecydujecie się nie rozpoczynać stosunku pracy rozważanego w Ofercie Objętej, niezwłocznie powiadomicie Stumari na piśmie.

 

 1. Dla użytkowników pracodawcy.

Gdy Użytkownik Konsultanta zaakceptuje Twoją ofertę objętą usługą, zgadzasz się uiścić Stumari opłatę za sukces (każda, „Opłata za sukces”) równą następującemu procentowi wynagrodzenia zasadniczego użytkownika konsultanta przedstawionemu w ofercie objętej usługą („podstawa użytkownika konsultanta” Wynagrodzenie ”), która to kwota będzie należna i płatna nie później niż trzydzieści (30) dni po Dacie Rozpoczęcia, a w inny sposób zgodnie z pierwszym zdaniem każdego paragrafu 13.b. i sekcja 13.d. tego:

Jeśli Data rozpoczęcia przypada w ciągu lub wcześniej niż następująca liczba dni po rozpoczęciu pierwszej pracy Pracodawca Użytkownik-Konsultant Użytkownik-Użytkownik, Procent wynagrodzenia podstawowego

1-182 dni 15%

183-365 dni 10%

366-550 dni 5%

≥ 551 dni 0%

 

Akceptując niniejsze Warunki użytkowania, Użytkownik Pracodawcy wyraża zgodę na to, że Stumari jest upoważnione do natychmiastowego wystawienia faktury na konto Użytkownika Pracodawcy za wszystkie Opłaty za sukces należne i należne Stumari na mocy niniejszej Umowy oraz że nie jest wymagane żadne dodatkowe powiadomienie ani zgoda.

 

 

7.2 Przepisy dotyczące opłat za sukces.

 

Niezależnie od powyższego, w przypadku sporu dotyczącego opłaty za sukces, jeśli użytkownik pracodawcy może ustalić, że użytkownik pracodawcy miał aktywny proces (zgodnie z definicją poniżej) z użytkownikiem konsultanta przed skorzystaniem ze strony internetowej i / lub usługi Stumari (np. Użytkownik konsultanta rozpoczął już proces rozmowy z Użytkownikiem Pracodawcy i taki proces nie został zakończony lub Użytkownik Pracodawcy otrzymał CV Użytkownika Konsultanta od agencji zatrudnienia lub headhuntera i był aktywnie rozpatrywany przez Użytkownika Pracodawcy), Użytkownik Pracodawcy może być zwolniony z opłaty za sukces. Jednak ostateczne ustalenie, czy Użytkownik Zamawiający jest winien Opłatę za sukces w związku z przyjętą Ofertą objętą usługą, zależy wyłącznie od firmy Stumari. Do celów niniejszego dokumentu „aktywny proces” oznacza ciągłą bezpośrednią, interaktywną komunikację w aktywnym kontekście rekrutacji lub zatrudniania, w przypadku którego nie podjęto decyzji o zawieszeniu lub odrzuceniu kandydata w ciągu trzech (3) miesięcy przed użyciem Witryna i / lub Usługi dla użytkownika konsultanta, który istnieje w systemie śledzenia kandydatów użytkownika pracodawcy lub który został przesłany przez agencję rekrutacyjną.

 

JEŚLI JESTEŚ UŻYTKOWNIKIEM PRACODAWCY, który korzysta z naszej Witryny i / lub Usługi, UŻYTKOWNIK wyraża zgodę na postanowienia dotyczące opłat za sukces. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych postanowień, natychmiast zamknij swoje konto i przestań korzystać z naszej Witryny i Usług. OBOWIĄZEK PŁATNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK OPŁATY SUKCESOWE POZWOLI NA JAKIEKOLWIEK ZAKOŃCZENIE LUB MODYFIKACJĘ NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA. Jeśli użytkownik pracodawcy obejdzie naszą witrynę i / lub usługi po odkryciu użytkownika konsultanta za pośrednictwem naszej witryny i / lub usług, a następnie zatrudni tego użytkownika konsultanta, użytkownik pracodawcy zostanie obciążony opłatą za sukces równą 25% wynagrodzenia podstawowego konsultanta Użytkownik i Stumari mogą, według własnego uznania, zamknąć konto Stumari Użytkownika Pracodawcy.

 

7.3      Zwroty

 

Jeśli (a) użytkownik pracodawcy zatrudni konsultanta użytkownika i zakończy zatrudnienie konsultanta użytkownika z powodu niezadowalającego działania w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od Daty rozpoczęcia, (b) konsultant użytkownika dobrowolnie zakończy pracę w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od Daty Rozpoczęcia, lub (c) Konsultant użytkownika nie rozpocznie zatrudnienia, ponieważ albo Pracodawca Użytkownik, albo Konsultant użytkownika zdecyduje się nie rozpoczynać stosunku pracy przewidzianego w Ofercie objętej usługą (każde, „Zdarzenie kończące pracę”), po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia i potwierdzenia takich informacji, Stumari zwróci Użytkownikowi pracodawcy pełną opłatę za sukces związaną z rozwiązaniem Konsultanta użytkownika.

 

 1. Treści osób trzecich. Na stronie internetowej Stumari mogą znajdować się treści stron trzecich, takie jak posty na blogach napisane przez innych użytkowników lub linki do innych stron internetowych. Ponieważ nie możemy kontrolować tych treści, nie ponosimy odpowiedzialności za te treści ani za witryny internetowe, do których mogą prowadzić linki.

 

 1. Dostęp do treści stron trzecich. Korzystając z Usługi, będziesz mieć dostęp do Treści należących lub pochodzących od stron trzecich („Treści stron trzecich”). Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Stumari na prezentowanie tej Treści. Użytkownik przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność i przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Treści stron trzecich.

 

 1. Brak odpowiedzialności za treści stron trzecich. W ramach Usługi Stumari może udostępniać wygodne linki do stron internetowych osób trzecich, a także innych form Treści stron trzecich. Linki te są udostępniane dzięki uprzejmości subskrybentom usługi. Nie mamy kontroli nad witrynami lub treściami stron trzecich ani dostępnymi na nich promocjami, materiałami, informacjami, towarami lub usługami. Łącząc się z takimi treściami, nie oświadczamy, ani nie sugerujemy, że przyjmujemy lub popieramy, ani nie jesteśmy odpowiedzialni za dokładność lub wiarygodność opinii, porad lub oświadczeń stron innych niż Stumari. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści stron trzecich, do których dostęp uzyskujemy za pośrednictwem naszej strony internetowej. Jeśli zdecydujesz się opuścić Witrynę i uzyskać dostęp do Treści stron trzecich, robisz to na własne ryzyko i powinieneś mieć świadomość, że nasze warunki i zasady już nie obowiązują. Należy przejrzeć obowiązujące warunki i zasady, w tym zasady dotyczące prywatności i gromadzenia danych, dotyczące takich treści.

 

 1. Brak upoważnienia do korzystania z treści stron trzecich. Niniejsza Umowa nie upoważnia użytkownika do rozpowszechniania, publicznego wyświetlania, publicznego wykonywania, udostępniania, zmieniania lub w inny sposób korzystania z Treści stron trzecich, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez warunki Stumari.

 

 1. Zasady dotyczące naruszania praw autorskich i DMCA. Jeśli uważasz, że materiał znajdujący się na stronie Stumari lub z nią powiązany narusza Twoje prawa autorskie, powiadom Stumari zgodnie z naszą Polityką Digital Millennium Copyright Act.

 

 1. Rozwiązanie kont wielokrotnego naruszania. Stumari szanuje prawa własności intelektualnej innych osób i prosi, aby nasi użytkownicy robili to samo. Zgodnie z 17 USC 512 (i) amerykańskiej ustawy o prawie autorskim zakończymy dostęp użytkownika do strony internetowej i korzystanie z niej, jeśli w odpowiednich okolicznościach użytkownik zostanie uznany za wielokrotnego naruszającego prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej Stumari lub innych. Możemy zakończyć dostęp dla uczestników lub użytkowników, którzy wielokrotnie powtarzają, że dostarczają lub publikują chronione treści stron trzecich bez niezbędnych praw i uprawnień.

 

 1. Powiadomienia DMCA o demontażu. Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub agentem właściciela praw autorskich i uważasz, w dobrej wierze, że wszelkie materiały dostarczone w Serwisie naruszają Twoje prawa autorskie, możesz przesłać powiadomienie zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act (patrz 17 USC 512) („DMCA”), wysyłając odpowiednio sformatowane zawiadomienie o usunięciu na piśmie do wyznaczonego przedstawiciela Stumari ds. Praw autorskich pod adresem 580 Market St, nr 500, San Francisco, CA 94104.

 

 1. Odpowiedź na powiadomienia DMCA dotyczące usuwania. Jeśli Stumari podejmie działania w odpowiedzi na zawiadomienie o naruszeniu, podejmie w dobrej wierze próbę skontaktowania się ze stroną, która udostępniła takie treści, przy użyciu najnowszego adresu e-mail, jeśli taki istnieje, podanego przez tę stronę Stumari. Każde zawiadomienie o naruszeniu ustawy DMCA może zostać przekazane stronie, która udostępniła treść, lub stronom trzecim, takim jak ChillingEffects.org.

 

 1. Roszczenia wzajemne. Jeśli uważasz, że Treść generowana przez użytkownika, która została usunięta z Witryny, nie narusza praw autorskich, lub że masz upoważnienie od właściciela praw autorskich, przedstawiciela właściciela praw autorskich lub zgodnie z prawem, do publikowania i wykorzystywania przesłanych treści do Witryny, możesz wysłać odpowiednio sformatowane roszczenie wzajemne do przedstawiciela Stumari ds. praw autorskich, korzystając z danych kontaktowych określonych powyżej.

 

 1. Odpowiedź na roszczenia wzajemne DMCA. W przypadku otrzymania roszczenia wzajemnego przez przedstawiciela Stumari ds. Praw autorskich, Stumari może wysłać kopię roszczenia wzajemnego do pierwotnej strony skarżącej, informując ją, że może przywrócić usuniętą treść w ciągu 10 dni roboczych. O ile właściciel praw autorskich nie wniesie powództwa o wydanie nakazu sądowego przeciwko dostawcy treści, członkowi lub użytkownikowi, usunięte treści zostaną przywrócone w Witrynie w ciągu 10 do 14 dni roboczych po otrzymaniu roszczenia wzajemnego.

 

 1. Informacja o własności intelektualnej. Stumari zachowuje wszelką własność naszej własności intelektualnej, w tym nasze prawa autorskie, patenty i znaki handlowe.

 

 1. Bez transferu. Stumari zachowuje własność wszystkich praw własności intelektualnej wszelkiego rodzaju związanych z Witryną i Usługą, w tym odpowiednich praw autorskich, patentów, znaków towarowych i innych praw własności. Inne znaki handlowe, znaki usługowe, grafika i logo używane w związku z Witryną i Usługą mogą być znakami towarowymi innych stron trzecich. Niniejsza Umowa nie przenosi od nas żadnej własności intelektualnej Stumari ani osób trzecich, a wszelkie prawa, tytuły i udziały w takich własnościach pozostaną (jak między stronami) wyłącznie u nas. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy.

 

 1. W szczególności Stumari, Stumari.com i wszystkie inne znaki towarowe, które pojawiają się, są wyświetlane lub są używane w Witrynie lub w ramach Usługi są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami usługowymi Stumari, Inc. lub znakami usługowymi firmy Stumari, Inc. Te znaki handlowe nie mogą być kopiowane , pobierane, reprodukowane, wykorzystywane, modyfikowane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Stumari, z wyjątkiem integralnej części każdej autoryzowanej kopii Treści.

 

 1. Komunikacja przez e-mail. Korzystamy z poczty elektronicznej i środków elektronicznych, aby pozostać w kontakcie z naszymi użytkownikami.

 

 1. Wymagana komunikacja elektroniczna. Do celów umownych użytkownik (i) wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości od Stumari w formie elektronicznej za pośrednictwem przesłanego adresu e-mail lub za pośrednictwem Usługi; oraz (ii) zgadzają się, że wszystkie Warunki użytkowania, umowy, zawiadomienia, ujawnienia i inne informacje przekazywane przez Stumari drogą elektroniczną spełniają wszelkie wymogi prawne, które taka korespondencja mogłaby spełnić, gdyby były na piśmie. Ta sekcja nie ma wpływu na Twoje prawa, które nie podlegają zwrotowi.

 

 1. Informacja prawna do Stumari musi być w formie pisemnej. Komunikacja dokonywana za pośrednictwem poczty elektronicznej lub prywatnego systemu przesyłania wiadomości w ramach Usługi nie będzie stanowić zawiadomienia prawnego dla Stumari ani żadnego z naszych przedstawicieli, pracowników, przedstawicieli lub przedstawicieli w żadnej sytuacji, w której zawiadomienie Stumari jest wymagane na mocy umowy lub jakiegokolwiek prawa lub regulacji.

 

 1. Zakończenie. Możesz anulować niniejszą Umowę i zamknąć konto w dowolnym momencie. Zakończenie świadczenia usługi Stumari nie powoduje zerwania relacji lub obowiązków adwokata z klientem.
 2. Możesz wypowiedzieć niniejszą Umowę. Jeśli chcesz wypowiedzieć niniejszą Umowę lub swoje konto w Usłudze, możesz po prostu zaprzestać korzystania ze Stumari. Jeśli chcesz usunąć dane swojego konta użytkownika, skontaktuj się ze Stumari pod adresem [email chroniony] Zachowamy i wykorzystamy Twoje dane, jeśli będzie to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych umów, ale z wyjątkiem wymogów prawnych usuniemy Twój pełny profil w ciągu 30 dni.

 

 1. Stumari może rozwiązać niniejszą umowę. Stumari może zakończyć dostęp do całości lub dowolnej części Witryny w dowolnym momencie, z podaniem przyczyny lub bez, z powiadomieniem lub bez, ze skutkiem natychmiastowym.

 

 1. Relacje między adwokatem a klientem przetrwają rozwiązanie umowy. Zakończenie stosunku pracy ze Stumari nie ma wpływu na relacje z żadnym konsultantem lub klientem zatrzymanym za pośrednictwem Usługi Stumari. Wszelkie prawne, umowne i etyczne obowiązki, zobowiązania i obowiązki pozostają w mocy po rozwiązaniu stosunku Stumari.

 

 1. Niektóre postanowienia pozostają w mocy po rozwiązaniu umowy. Wszystkie postanowienia niniejszej Umowy, które ze względu na swój charakter powinny przetrwać wypowiedzenie, zachowają ważność po wygaśnięciu, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, wyłączenia odpowiedzialności gwarancyjnej, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

 

 1. Płatność i transakcje.

 

 1. Proces płatności. Płatność zostanie przetworzona zgodnie z ofertą i / lub fakturą oraz uzgodnionymi przez Klienta prawnego i Użytkownika Konsultanta. Kiedy Zlecenie (lub jego część, zgodnie z wcześniejszą pisemną zgodą Klienta Prawnego i Użytkownika Konsultanta) zostanie oznaczona jako ukończona przez Użytkownika Konsultanta, Stumari poinformuje Klienta Prawnego, że Zlecenie (lub jego część zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami) pisemnie przez Klienta Prawnego i Użytkownika Konsultanta) jest kompletna. Klient prawny musi następnie zapłacić uzgodnioną kwotę lub zażądać wprowadzenia zmian. Jeśli klient prawny nie podejmie żadnych działań po 10 dniach, Stumari będzie mieć prawo do obciążenia karty kredytowej, konta bankowego lub konta PayPal klienta prawnego pełną kwotą uzgodnionej opłaty lub bezspornej faktury, w tym stosownej usługi lub przetwarzania. opłaty. Klient prawny może kierować spory dotyczące płatności do [email chroniony] pod warunkiem, że przestrzega innych warunków określonych w sekcji 14 (Procedury rozstrzygania sporów między klientami prawnymi a konsultantami prawnymi).

 

 1. Odpowiedzialność za płatność. Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie opłaty, w tym podatki, opłaty za usługi i opłaty manipulacyjne, związane z korzystaniem z Usługi. Korzystając z Usługi, zgadzasz się zapłacić Użytkownikowi Konsultantowi za pośrednictwem Stumari kwotę uzgodnioną w Ofercie lub bezspornej fakturze oraz powiązane opłaty za usługi i opłaty manipulacyjne, chyba że kwestionujesz fakturę, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email chroniony] i przestrzegać innych warunków określonych w sekcji 15 (Procedury rozstrzygania sporów między klientami a konsultantami prawnymi). Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie nam prawidłowego sposobu płatności.

 

 1. Odpowiedzialność Stumari. Stumari zobowiązuje się przedstawić pełną fakturę za każdą opłatę przed obciążeniem karty kredytowej lub konta PayPal. Stumari zgadza się zapłacić odpowiedniemu Konsultantowi otrzymaną kwotę, pomniejszoną o ewentualne opłaty za obsługę lub przetwarzanie.

 

 1. Autoryzacja płatności. Akceptując niniejsze warunki, udzielasz firmie Stumari zgody na obciążenie karty kredytowej, konta PayPal lub innych zatwierdzonych metod płatności za opłaty, które autoryzujesz Stumari. W zależności od specyfikacji oferty Stumari może pobierać opłaty jednorazowo lub cyklicznie. Upoważniasz Stumari do obciążenia Cię pełną kwotą należną dowolnemu Konsultantowi za pośrednictwem Usługi, a także wszelkimi obowiązującymi opłatami za usługi i przetwarzanie. Aby uniknąć wątpliwości, w przypadku, gdy w konkretnym przypadku Użytkownik Konsultanta korzysta z Usług jedynie do wystawienia faktury za usługi prawne inne niż te, które są przedmiotem Oferty, poprzez umieszczenie karty kredytowej lub konta PayPal w aktach Stumari lub nasz zewnętrzny podmiot przetwarzający płatności, potwierdzasz i akceptujesz, że obowiązują warunki płatności określone w niniejszym punkcie 12.

 

 

 1. Zweryfikowana Konsultant Użytkownik Ograniczona gwarancja płatności. Stumari gwarantuje płatność każdej faktury zweryfikowanego użytkownika konsultanta za wykonanie zadań (lub ich części zgodnie z wcześniejszym pisemnym ustaleniem klienta prawnego i użytkownika konsultanta) dla klientów prawnych („ograniczona gwarancja płatności” Stumari), z zastrzeżeniem następujące warunki („Warunki ograniczonej gwarancji płatności”):

 

 1. Klient prawny nie zrealizował faktury zweryfikowanego użytkownika konsultanta (kwota w dolarach takiej faktury, „niezapłacona kwota fakturowana”) do końca dziesiątego (10) dnia kalendarzowego po przesłaniu faktury (data „ Prawny termin płatności klienta ”).

 

 1. Użytkownik Zweryfikowanego Konsultanta przedłożył firmie Stumari pisemny wniosek o niezapłaconą zafakturowaną kwotę (i) w ciągu dwudziestu jeden (21) dni kalendarzowych, rozpoczynając od dnia następującego bezpośrednio po Dacie wymagalności płatności klienta prawnego (tzw. „Zweryfikowana Okres zgłaszania roszczeń przez konsultanta ”) oraz (ii) przedstawiają z rozsądnymi szczegółami fakty i okoliczności Zlecenia, w tym wszelkie przedstawione przez Klienta prawnego uzasadnienie nieuiszczenia takiej płatności i / lub wszelkie uzasadnienia, które prawnik może w dobrej wierze wiara spekuluje, dlaczego klient odmawia dokonania płatności (takie roszczenie, „Wniosek o ograniczoną gwarancję płatności”). Niezłożenie Wniosku o Ograniczoną Gwarancję Płatności w Okresie składania Roszczenia Użytkownika przez Zweryfikowanego Konsultanta będzie stanowić trwałe zrzeczenie się przez takiego Użytkownika Konsultanta jego prawa do otrzymania niezapłaconej zafakturowanej kwoty od dowolnej osoby lub podmiotu, w tym Stumari i Klienta prawnego. W zakresie, w jakim Stumari stwierdzi według własnego i absolutnego uznania, że ​​jest to uzasadnione z handlowego punktu widzenia, może kontynuować swoje wysiłki windykacyjne z Klientem Prawnym, a jeśli się powiedzie, Użytkownik Zweryfikowanego Konsultanta otrzyma swoją część zebranej kwoty, pomniejszone o wszelkie uzasadnione wydatki na windykację z własnej kieszeni Stumari, zgodnie z 12.e powyżej.

 

 1. W przypadku, gdy Użytkownik Zweryfikowanego Konsultanta prześle Żądanie ograniczonej gwarancji płatności w Okresie składania Roszczeń Użytkownika Zweryfikowanego Konsultanta i takie żądanie zawiera informacje określone w klauzuli 14.b. powyżej, Stumari podejmie w dobrej wierze próbę współpracy z Klientem prawnym i Użytkownikiem Zweryfikowanego Konsultanta przez okres do siedmiu (7) dni kalendarzowych od daty Żądania Ograniczonej Gwarancji Płatności (taki okres, „Sprawa sporna związana z płatnością Okres mediacji ”) w celu rozwiązania sprawy będącej przedmiotem Wniosku o ograniczoną gwarancję płatności („ Sprawa sporna związana z płatnością ”). W przypadku, gdy sprawa sporna związana z płatnością zostanie pomyślnie rozstrzygnięta w Okresie mediacji w sprawie spornej związanej z płatnością, każdy klient prawny, użytkownik zweryfikowanego konsultanta oraz, w stosownych przypadkach, Stumari podejmie uzgodnione kroki w celu wykonania uzgodnionych rozkład.

 

 1. W przypadku, gdy sprawa sporna związana z płatnością pozostaje nierozwiązana po zakończeniu Okresu mediacji w sprawie spornej dotyczącej płatności nie później niż siódmego (7) dnia kalendarzowego po zakończeniu Okresu mediacji w sprawie spornej dotyczącej płatności ( kiedy takie ustalenie zostanie przekazane na piśmie Klientowi Prawnemu i Konsultantowi zweryfikowanego użytkownika, „Data ustalenia spornej kwoty Stumari”), Stumari podejmie decyzję według własnego i wyłącznego uznania („Decyzja Stumari w sprawie spornej”), na podstawie informacje przekazane dotychczas przez Użytkownika Zweryfikowanego Konsultanta oraz Klienta Prawnego, jeśli zostały przekazane, o tym, czy charakter i jakość usług prawnych świadczonych w związku z powiązaną Pracą jest zgodna z normami branżowymi, postanowieniami związanej z nią Oferty oraz niniejszymi Warunkami i warunki. Jeśli Stumari zdecyduje o sporze związanym z płatnością na korzyść Użytkownika Zweryfikowanego Konsultanta, Stumari przekaże Niezapłaconą zafakturowaną kwotę Użytkownikowi Zweryfikowanego Konsultanta w ciągu siedmiu (7) dni kalendarzowych od Daty ustalenia spornej kwoty Stumari, a Użytkownik Zweryfikowanego konsultanta uważa się, że przekazał wszystkie swoje prawa w odniesieniu do sprawy spornej związanej z płatnościami na firmę Stumari. Niezależnie od postanowień zawartych w niniejszym dokumencie lub inaczej, kwota w dolarach, o którą wnioskowano zgodnie z niniejszym paragrafem 14, nie może przekraczać kwoty pierwotnie zawartej między Klientem prawnym a Użytkownikiem Zweryfikowanego Konsultanta w odniesieniu do Zlecenia lub kwoty uzgodnionej później w podpisanym liście intencyjnym lub innym pisemna umowa między stronami, która w żadnym wypadku nie przekroczy łącznie 5,000 USD na wszystkich niezapłaconych fakturach przesłanych przez Użytkownika Zweryfikowanego Konsultanta do Klienta prawnego.

 

 1. Jeżeli Stumari zdecyduje o sporze związanym z płatnością na korzyść Klienta prawnego, Klient prawny nie będzie już zobowiązany do zapłaty niezapłaconej zafakturowanej kwoty Użytkownikowi Zweryfikowanemu Konsultantowi i uznaje się, że dokonał cesji wszystkich swoich praw w odniesieniu do sprawy spornej związanej z płatnością skierowanej do firmy Stumari na dzień ustalenia kwoty spornej przez firmę Stumari. W takim przypadku Użytkownik Zweryfikowanego Konsultanta powinien (i) zrzekł się swoich praw do dochodzenia takich kwot od Klienta Prawnego oraz (ii) ma prawo wszcząć wiążące postępowanie arbitrażowe w odniesieniu do Niewypłaconej zafakturowanej kwoty przeciwko Stumari, które są równoważne z postępowaniami przedstawionymi w sekcji 21.d. niniejszej Umowy (Arbitraż) poprzez pisemne powiadomienie Stumari o skorzystaniu z tego prawa w ciągu dziesięciu (10) dni kalendarzowych po zakończeniu Daty ustalenia spornej kwoty Stumari (taki okres, „Okres wyborów w sprawie płatności-arbitrażu” ). W przypadku, gdy Użytkownik Zweryfikowanego Konsultanta nie skorzysta ze swojego prawa do wszczęcia postępowania arbitrażowego w Okresie wyboru arbitrażu dotyczącego sporu o płatność, uznaje się, że na stałe zrzekł się on prawa do zapłaty niezapłaconej zafakturowanej kwoty.

 

 1. Jeśli Stumari dowie się, że zapisana karta kredytowa klienta Legalnego, konto PayPal lub inne zatwierdzone metody płatności nie są już ważne, lub Stumari powinien wiedzieć, że klient prawny, bez ważnej przyczyny, nie chce lub nie może dokonać płatności w przypadku Zlecenia lub innej Zlecenia lub niezapłaconej faktury na Stumari Stumari powiadomi Użytkownika / Użytkowników Zweryfikowanego Konsultanta klienta prawnego o potencjalnym problemie związanym z płatnością (zwanym dalej „Powiadomieniem”). Wszystkie usługi wykonywane przez zweryfikowanego użytkownika konsultanta przed powiadomieniem podlegają „ograniczonej gwarancji płatności”, chociaż wszystkie usługi wykonane przez zweryfikowanego użytkownika konsultanta po powiadomieniu nie będą podlegać „ograniczonej gwarancji płatności”. W przypadku, gdy użytkownik zweryfikowanego konsultanta prześle fakturę klientowi prawnemu za usługi wykonane po powiadomieniu, Stumari nadal podejmie wysiłki w celu pobrania płatności za usługi wykonane przez użytkownika zweryfikowanego konsultanta.

 

 1. Procedury rozstrzygania sporów dotyczących użytkownika przez konsultanta zweryfikowanego przez klienta. W przypadku, gdy klient prawny w dobrej wierze wierzy, że charakter lub jakość usług prawnych świadczonych przez użytkownika zweryfikowanego konsultanta w związku z odpowiednią ofertą pracy jest niezgodna ze standardami branżowymi lub postanowieniami powiązanej oferty lub niniejszych Warunków i Warunki lub kwoty zafakturowane za usługi prawne świadczone przez takiego Konsultanta Użytkownik nie są zgodne z taką Ofertą (taka sprawa, „Spór dotyczy kwestii związanych z usługami”), może on lub ona wstrzymać się z wypłatą wszelkich spornych kwot, które są przedmiot takich spraw („wstrzymane kwoty płatności”), z zastrzeżeniem następujących warunków („warunków wstrzymania płatności”):

 

 1. W ciągu dziesięciu (10) dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury (taki okres, „Okres powiadamiania o sporze z klientem prawnym”), Klient prawny przekaże Stumari pisemne powiadomienie, w którym przedstawi odpowiednio szczegółowo fakty i okoliczności, które są podstawą sporu dotyczącego usług (każde „zawiadomienie o sporze dotyczącym usług”). Niezłożenie przez Klienta prawnego Zawiadomienia o sporze związanym z usługami w Okresie zawiadomienia o sporze Klienta prawnego będzie stanowić trwałe zrzeczenie się przez takiego Klienta prawnego jego prawa do zakwestionowania Wstrzymanych kwot płatności, które to kwoty zostaną pobrane z akt Klienta prawnego. karta kredytowa, konto PayPal lub inne zatwierdzone metody płatności zgodnie z sekcją 13.d. niniejszych Warunków użytkowania.

 

 1. W przypadku, gdy Klient prawny prześle Zawiadomienie o sporze związanym z usługami w Okresie powiadomienia o sporze z klientem prawnym, a takie żądanie zawiera informacje określone w klauzuli 15.a. powyżej, Stumari podejmie w dobrej wierze próbę współpracy z Klientem prawnym i Użytkownikiem Zweryfikowanego Konsultanta przez okres do piętnastu (15) dni kalendarzowych od daty Zawiadomienia o sporze związanym z usługami (taki okres, „Spór dotyczący usług Okres mediacji w sprawie ”) w celu rozstrzygnięcia sporu dotyczącego usług. W przypadku, gdy sprawa sporna związana z usługami zostanie pomyślnie rozstrzygnięta w Okresie mediacji w sprawie spornej związanej z usługami, każdy klient prawny, użytkownik zweryfikowanego konsultanta oraz, w stosownych przypadkach, firma Stumari podejmie uzgodnione kroki w celu wykonania uzgodnionych rozkład.

 

 1. W przypadku, gdy sprawa sporna związana z usługami pozostaje nierozwiązana po zakończeniu Okresu mediacji w sprawach spornych związanych z usługami, nie później niż czternastego (14) dnia kalendarzowego po zakończeniu Okresu mediacji w sprawach spornych związanych z usługami, Stumari podejmie decyzję według własnego wyłącznego uznania („Decyzja w sprawie spornej związanej z usługami firmy Stumari”) i na podstawie informacji przekazanych dotychczas przez Klienta prawnego i Użytkownika Zweryfikowanego Konsultanta, czy charakter i jakość usług prawnych świadczone w związku z Pracą będącą przedmiotem Sporu o Usługi były zgodne ze standardami branżowymi, postanowieniami odpowiedniej Oferty oraz niniejszego Regulaminu. Jeżeli Stumari zdecyduje spór dotyczący Usług na korzyść Użytkownika Zweryfikowanego Konsultanta, Klient Prawny będzie zobowiązany do zapłaty Wstrzymanej Kwoty Płatności na rzecz takiego Użytkownika Konsultanta w ciągu siedmiu (7) dni kalendarzowych od dnia, w którym taki Klient prawny zostaje powiadomiony na piśmie o decyzji w sprawie spornej dotyczącej usług firmy Stumari („Zawiadomienie o decyzji w sprawie spornej dotyczącej usług firmy Stumari”). W przypadku, gdy Klient Prawny nie dokona terminowej płatności, Stumari przekaże Wstrzymane Kwoty Płatności Użytkownikowi Zweryfikowanemu Konsultantowi, który przekaże swoje prawa do zwrotu takich kwot firmie Stumari, która może według własnego uznania przetworzyć płatność zgodnie z do punktu 13.d i / lub zdecydujesz się dochodzić swoich praw i środków prawnych przeciwko Klientowi prawnemu.

 

 1. Jeżeli Stumari zdecyduje o sporze związanym z usługami na korzyść klienta prawnego, klient prawny nie będzie już zobowiązany do zapłaty Wstrzymanych kwot płatności użytkownikowi Zweryfikowanemu konsultantowi i zostanie uznany za przekazującego wszystkie swoje prawa w odniesieniu do sprawy spornej związanej z usługami skierowanej do firmy Stumari. W takim przypadku Użytkownik Zweryfikowanego Konsultanta (i) zostanie uznany za zrzeczonego swoich praw do dochodzenia takich kwot od Klienta prawnego oraz (ii) ma prawo wszcząć wiążące postępowanie arbitrażowe w odniesieniu do Wstrzymanych Kwot Płatności przeciwko Stumari, które są równoważne z postępowaniami przedstawionymi w sekcji 21.d. niniejszego Regulaminu (Arbitraż) poprzez pisemne powiadomienie Stumari o skorzystaniu przez niego z tego prawa w ciągu dziesięciu (10) dni kalendarzowych od daty Zawiadomienia o decyzji w sprawie spornej dotyczącej usług (taki okres, „Okres czasu wyboru arbitrażu związanego z usługami ”). W przypadku, gdy Użytkownik Zweryfikowanego Konsultanta nie skorzysta ze swojego prawa do wszczęcia postępowania arbitrażowego w Okresie wyboru arbitrażu związanego z Usługami, uznaje się, że na stałe zrzekł się on prawa do zapłaty Wstrzymanych Kwot Płatności .

W przypadku gdy zarówno zweryfikowany użytkownik, jak i klient prawny skorzystają w odpowiednim czasie z praw określonych w sekcji 14 i 15, procedury określone w sekcji 15 będą miały pierwszeństwo przed postępowaniami określonymi w sekcji 14 i zweryfikowanym użytkownikiem Konsultant zgadza się na stałe zrzec się prawa do dochodzenia swoich praw określonych w punkcie 13 w odniesieniu do faktów i okoliczności leżących u podstaw sporu dotyczącego płatności. Procedury określone w niniejszym punkcie 15 będą określane w niniejszym jako „Alternatywne procedury rozwiązywania sporów”.

 

 1. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji. Świadczymy nasze usługi w obecnej postaci i nie składamy żadnych obietnic ani gwarancji dotyczących tej usługi. Przeczytaj uważnie tę sekcję; powinieneś zrozumieć, czego się spodziewać.

 

 1. Stumari zapewnia Witrynę i Usługę „taką, jaka jest”, bez jakiejkolwiek gwarancji. Nie ograniczając powyższego, Stumari wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych, dorozumianych lub ustawowych, dotyczących Witryny i Usługi, w tym, bez ograniczeń, gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu, bezpieczeństwa, dokładności i nienaruszalności.

 

 1. W szczególności Stumari nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, że informacje, które udostępniamy lub które są dostarczane za pośrednictwem Usługi są dokładne, wiarygodne lub poprawne; że usługa spełni twoje wymagania; że usługa będzie dostępna w dowolnym momencie lub miejscu, że będzie działać w sposób nieprzerwany lub bezpieczny; że wszelkie wady lub błędy zostaną poprawione; lub że Usługa jest wolna od wirusów lub innych szkodliwych elementów. Użytkownik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność i ryzyko straty wynikające z korzystania z informacji, treści lub innych materiałów uzyskanych z Usługi. Niektóre jurysdykcje ograniczają lub nie zezwalają na zrzeczenie się gwarancji, więc to postanowienie może nie mieć zastosowania.

 

 1. Ograniczenie odpowiedzialności. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za szkody lub straty wynikające z korzystania z usługi lub wynikające z niniejszej Umowy. Przeczytaj uważnie tę sekcję; ogranicza nasze zobowiązania względem ciebie.

 

 1. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku Stumari nie będzie ponosić wobec ciebie odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę zysków, wykorzystania lub danych, ani za jakiekolwiek przypadkowe, pośrednie, specjalne, wynikowe lub przykładowe szkody, niezależnie od tego, jakie wynikną z ( ) wykorzystanie, ujawnienie lub wyświetlanie treści generowanych przez użytkowników; (ii) korzystanie lub niemożność korzystania z Usługi; (iii) Usługa ogólnie lub oprogramowanie lub systemy, które udostępniają Usługę; lub (iv) wszelkie inne interakcje ze Stumari lub innym Użytkownikiem Usługi, niezależnie od tego, czy wynikają z gwarancji, umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub innej teorii prawnej, oraz czy Stumari został poinformowany o możliwości wystąpienia takiej szkody, a nawet jeśli okaże się, że środek zaradczy zawarty w niniejszej Umowie nie spełnił swojego zasadniczego celu. Stumari nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie lub opóźnienia spowodowane sprawami pozostającymi poza naszą uzasadnioną kontrolą. Niektóre jurysdykcje ograniczają lub nie zezwalają na zrzeczenie się odpowiedzialności, więc to postanowienie może nie mieć zastosowania.

 

 1. Beneficjenci zewnętrzni. Użytkownicy konsultanci są beneficjentami będącymi stronami trzecimi niniejszej sekcji Warunków użytkowania. Wszelkie informacje prawne podane w Usłudze służą wyłącznie do celów informacyjnych. Stumari i każdy twórca Treści generowanych przez użytkowników zawierających informacje prawne zrzekają się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, ustawowych lub innych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, nienaruszania praw stron trzecich i przydatności do określonego celu w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. W żadnym wypadku Stumari ani Użytkownik Konsultanta nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi szkody przypadkowe i wtórne, obrażenia ciała / śmierć zawinioną, utracone korzyści lub szkody wynikające z utraty danych lub przerwy w działalności) wynikające z użycia lub niemożność korzystania z Usługi lub Treści tworzonych przez użytkowników, niezależnie od tego, czy na podstawie gwarancji, umowy, czynu niedozwolonego lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej, oraz czy Stumari lub współautorzy Treści tworzonych przez użytkowników są poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. Ani Stumari, ani współtwórcy Treści tworzonych przez użytkowników nie są odpowiedzialni za jakiekolwiek obrażenia ciała, w tym śmierć, spowodowane korzystaniem lub niewłaściwym użytkowaniem Usługi lub Treści tworzonych przez użytkowników.

 

 1. Zwolnienie i odszkodowanie.

 

 1. Zgadzasz się zabezpieczyć i zabezpieczyć Stumari przed wszelkimi roszczeniami i wydatkami, w tym honorariami prawników, wynikającymi z korzystania z Witryny i Usługi, w tym między innymi z powodu naruszenia niniejszej Umowy.

 

 1. Jeśli masz spór z jednym lub większą liczbą Użytkowników, zwalniasz Stumari z roszczeń, żądań i szkód (rzeczywistych i wynikowych) wszelkiego rodzaju i natury, znanych i nieznanych, wynikających z lub w jakikolwiek sposób związanych z takimi sporami. Jeśli jesteś rezydentem Kalifornii, rezygnujesz z kalifornijskiego kodeksu cywilnego § 1542, który brzmi: „Ogólne zwolnienie nie obejmuje roszczeń, o których wierzyciel nie wie lub podejrzewa, że ​​istnieje na jego korzyść w chwili wykonania zwolnienia, które jeśli znany mu musiał mieć istotny wpływ na jego ugodę z dłużnikiem. ”

 

 

 1. Modyfikacja warunków użytkowania. Stumari może od czasu do czasu zmieniać niniejszą Umowę, według własnego uznania. Powiadomimy Użytkowników o istotnych zmianach w niniejszej Umowie (i) wysyłając powiadomienie na główny adres e-mail podany na koncie, co wejdzie w życie natychmiast po wysłaniu przez nas tej wiadomości e-mail i / lub (ii) za pośrednictwem naszej Witryny co najmniej 30 dni przed wejściem zmiany w życie, zamieszczając powiadomienie na naszej stronie głównej. Nieistotne zmiany niniejszej Umowy wchodzą w życie natychmiast. Zachęcamy odwiedzających do częstego sprawdzania tej strony pod kątem wszelkich zmian w niniejszej Umowie. Dalsze korzystanie z Usługi po wejściu w życie poprawionej wersji niniejszej Umowy oznacza akceptację jej warunków.

 

 1. Różne. Niniejsza Umowa jest kontrolowana przez prawo Kalifornii. Ty i tylko ty jesteś odpowiedzialny za wszelkie zobowiązania, które zgadzasz się na podstawie niniejszej umowy. Jeśli jesteśmy zaangażowani w połączenie lub zostaniemy kupieni, możemy przenieść niniejszą Umowę, o ile Twoje prawa są chronione. Możesz wyrazić zgodę na te warunki, tylko jeśli jesteś w stanie zawrzeć wiążącą umowę w swoim stanie. Niniejsze warunki, w tym nasza Polityka prywatności, stanowią pełną umowę między nami i nie mają zastosowania żadne inne warunki.

 

 1. Prawo rządowe. Z wyjątkiem przypadków, w których obowiązujące prawo stanowi inaczej, niniejsza Umowa między Tobą a Stumari oraz wszelki dostęp do Witryny lub Usługi lub korzystanie z niej podlegają prawu federalnemu Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz prawu stanu Kalifornia, bez względu na do przepisów kolizyjnych. Użytkownik i Stumari zgadzają się poddać wyłącznej jurysdykcji i miejscu sądów znajdujących się w mieście i hrabstwie San Francisco w Kalifornii, z wyjątkiem przypadków określonych poniżej w niniejszej Umowie.

 

 1. Rozdzielność. Jeśli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, ta część Umowy będzie interpretowana jako odzwierciedlająca pierwotne zamiary stron. Pozostałe części pozostaną w pełnej mocy i działaniu. Niewykonanie przez Stumari egzekwowania któregokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie będzie uważane za zrzeczenie się naszego prawa do egzekwowania takiego postanowienia. Nasze prawa wynikające z niniejszej Umowy zachowają ważność po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

 

 1. Ograniczenie czasu działania. Zgadzasz się, że każda przyczyna działania związana lub wynikająca z twojego związku ze Stumari musi rozpocząć się w ciągu JEDNEGO roku od momentu powstania przyczyny działania. W przeciwnym razie taka przyczyna działania zostanie trwale przedawniona.

 

 1. Arbitraż. Jeśli dojdzie do sporu między tobą a Stumari, chcielibyśmy zapewnić ci neutralny i opłacalny sposób szybkiego rozwiązania sporu. W związku z tym w przypadku wszelkich roszczeń (z wyjątkiem roszczeń o zadośćuczynienie lub słuszne zadośćuczynienie lub roszczeń dotyczących praw własności intelektualnej) na podstawie niniejszej Umowy, każda ze stron może zdecydować się na rozstrzygnięcie wszelkich sporów wynikających z niniejszej Umowy w drodze wiążącego arbitrażu nieopartego na pozwie. Strona wybierająca arbitraż musi wszcząć go za pośrednictwem ustalonego alternatywnego dostawcy rozstrzygania sporów („ADR”) wzajemnie uzgodnionego przez strony. Dostawca ADR i strony muszą przestrzegać następujących zasad: a) arbitraż zostanie przeprowadzony, według wyboru strony, która domaga się pomocy, telefonicznie, online lub na podstawie wyłącznie pisemnych oświadczeń; (b) arbitraż nie będzie obejmował żadnego osobistego stawiennictwa przez strony lub świadków, chyba że strony wspólnie uzgodnią inaczej; oraz (c) każdy wyrok w sprawie wyroku wydany przez arbitra może zostać wydany w dowolnym sądzie właściwym.

 

 1. Brak możliwości przeniesienia. Stumari może scedować lub przekazać niniejsze Warunki użytkowania i / lub Politykę prywatności Stumari, w całości lub w części, dowolnej osobie lub podmiotowi w dowolnym momencie za Twoją zgodą lub bez niej. Nie możesz cedować ani przekazywać żadnych praw ani obowiązków wynikających z Warunków użytkowania lub Polityki prywatności bez uprzedniej pisemnej zgody Stumari, a wszelkie nieautoryzowane cesje i delegacje są nieważne.

 

 1. Nagłówki sekcji i streszczenia Nie są wiążące. W ramach niniejszej umowy każda sekcja zawiera tytuły i krótkie streszczenia poniższych warunków. Te tytuły sekcji i krótkie streszczenia nie są prawnie wiążące.

 

 1. Pełna umowa. Niniejsze Warunki użytkowania, wraz z Polityką prywatności na https://www.Stumari.com/privacypolicy, stanowią pełne i wyłączne oświadczenie umowy między Tobą a Stumari. Niniejsza Umowa zastępuje każdą propozycję lub uprzednią umowę ustną lub pisemną oraz wszelką inną komunikację między Tobą a Stumari związaną z przedmiotem niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa może zostać zmodyfikowana wyłącznie na podstawie pisemnej poprawki podpisanej przez upoważnionego kierownika Stumari lub przez przesłanie przez Stumari poprawionej wersji.

 

 1. Upoważnienie do zawarcia umowy. Oświadczasz i gwarantujesz, że jeśli jesteś osobą fizyczną, jesteś w wieku uprawniającym do zawarcia wiążącej umowy; lub jeśli rejestrujesz się w imieniu podmiotu, który jest upoważniony do zawarcia i związania podmiotu niniejszymi Warunkami użytkowania i rejestracji w Usłudze.

 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przeczytał niniejsze Warunki użytkowania, rozumie Warunki użytkowania i będzie związany tymi warunkami.

 

Wiadomości z branży konopi indyjskich

Wiadomości z branży konopi indyjskich

Zapisz się i otrzymuj najnowsze informacje na temat branży konopi indyjskich. Obejmuje ekskluzywne treści udostępniane tylko subskrybentom.

Pomyślnie subskrybowany!

Udostępnij to