Polityka prywatności

Data ostatniej modyfikacji: 10 listopada 2021

W Stumari cenimy Twoją prywatność. Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje o tym, w jaki sposób zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz nasze strony internetowe (www.collateralbase.com, www.cannabisindustrylawyer.com, wiedza.cannabisindustrylawyer.com, lub www.cannabislegalizationnews.com) lub skorzystaj z naszych usług. W niniejszej Polityce prywatności informujemy również o Twoich prawach jako osoby, której dane dotyczą. 

Nie gromadzimy żadnych Twoich danych osobowych poza tym, co opisano w niniejszej polityce. Nie przetwarzamy danych osobowych w sposób sprzeczny z celem, w jakim dane osobowe zostały pozyskane. Przetwarzając Twoje dane osobowe, będziemy przestrzegać zasad Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

Kto zajmuje się Twoimi danymi osobowymi? 

kontroler

Firma Stumari i Collateral Base wyznaczyła administratora do pomocy w obsłudze danych na naszych platformach internetowych. Znajdujemy się pod adresem: 

316 SW Waszyngton St. Ste 1a

Peoria, IL 61602

Jesteśmy Administratorem w odniesieniu do wszelkich danych osobowych, które nam przekazujesz. Oznacza to, że ustalamy cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych. 

(Pod)przetwarzający

(Możemy) korzystać z (pod)przetwarzających. (Pod-)przetwarzający przetwarzają dane osobowe wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania określonego zadania lub usługi. Udostępniamy Twoje dane osobowe wyłącznie z zastosowaniem odpowiednich środków ochrony. Tymi środkami mogą być: umowa o przetwarzanie danych w celu zapewnienia poufności; środki techniczne zapewniające bezpieczeństwo podczas przesyłania danych; zobowiązanie (pod)przetwarzającego do wykorzystywania wszystkich informacji zgodnie z obowiązującym prawodawstwem dotyczącym prywatności oraz do niewykorzystywania danych do własnych celów. 

Transfer poza Europejski Obszar Gospodarczy

Możemy przekazać Twoje dane osobowe do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowej. W tych scenariuszach zapewnimy odpowiednie, odpowiednie i wymagane zabezpieczenia i mechanizmy transferu

Oznacza to, że przeniesienie może nastąpić na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. W przypadku braku takiej decyzji stwierdzającej adekwatność, będziemy stosować standardowe klauzule umowne we wszystkich naszych umowach o przekazanie danych osobowych do państw trzecich przewidziane przez Komisję Europejską.

Jeśli chcesz otrzymać kopię jakiejkolwiek dokumentacji pokazującej odpowiednie zabezpieczenia, które zostały podjęte, możesz złożyć wniosek za pośrednictwem legal@Stumari lub Collateral Base.com.

Dlaczego i jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w poniższych celach. W takich okolicznościach potrzebujemy danych, aby dostarczyć Ci nasze usługi. W tym samym celu możemy udostępnić Twoje dane osobowe jednemu z naszych procesorów. Jeżeli będziemy chcieli przetwarzać Twoje dane osobowe poza tym celem, poprosimy o Twoją wyraźną zgodę.  

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane nikomu innemu w żadnym celu.

Kupowanie produktów

Kiedy kupujesz jeden z naszych produktów, podczas procesu zamówienia zbieramy następujące dane: 

 • Twoje imię i nazwisko;
 • Twój adres i kraj;
 • Twój adres email;
 • nazwa Twojej firmy i numer VAT (jeśli dotyczy);
 • Twój adres IP. Musimy zebrać te informacje z dwóch powodów: jednym jest możliwość zapewnienia odpowiedniej usługi wsparcia, a drugim jest zgodność z unijnym prawem VAT.

Musimy uzyskać te informacje, aby zachować zgodność z holenderskim ustawodawstwem. Informacje te są zapisywane na serwerze bazy danych Stumari lub Collateral Base oraz na koncie Stumari lub Collateral Base.com, MyStumari lub Collateral Base & Stumari lub Collateral Base Academy, gdzie można uzyskać dostęp do informacji.

Dane zamówienia (płatności) przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do przestrzegania holenderskiego ustawodawstwa.

Udostępniamy Twoje dane firmie Postmark. Postmark to podmiot przetwarzający, który wysyła wszystkie wiadomości e-mail z Stumari lub Bazy Zabezpieczeń dotyczące naszego stosunku umownego (np. e-maile potwierdzające). Dlatego konieczne jest udostępnienie następujących danych. Informacje, które wysyłamy do Postmark, to: 

 • Imię
 • adres e-mail
 • Numer subskrypcji
 • Nazwy zakupionych produktów 
 • waluta
 • Numer zamówienia, data zamówienia, cena, forma płatności.   

Data stempla pocztowego przechowuje te informacje przez okres 45 dni. Po tym okresie wszystkie dane są usuwane. 

Nie przetwarzamy danych dotyczących płatności (np. danych karty kredytowej) na naszej stronie kasy. Informacje te są wyświetlane tylko wizualnie na naszej stronie internetowej, ale technicznie należą do Paypal lub Adyen. Stumari lub Collateral Base przetwarza tylko zaszyfrowany kod, ponieważ nie musimy widzieć szczegółów i w ten sposób zwiększa się ochrona danych. PayPal i Adyen są uważane za niezależnych kontrolerów. Restrykcyjna grupa inżynierów wsparcia Stumari lub Collateral Base może uzyskać dostęp do następujących danych w środowisku Paypal i Adyen: adresy e-mail, numery transakcji, czas transakcji i wydawca karty. Ten dostęp jest potrzebny do potwierdzenia płatności i/lub zwrotu pieniędzy przez naszych inżynierów pomocy technicznej. 

Udostępnianie danych klientów firmie Newfold Digital Inc.

Stumari lub Collateral Base jest własnością Newfold Capital Inc. (Newfold). W celu spełnienia międzynarodowych standardów prawnych i zgodności możemy udostępniać dane klientów firmie Newfold. Zarówno Stumari, jak i Collateral Base i Newfold są uważani za „Administratorów” w odniesieniu do tych informacji, ponieważ wspólnie określamy cel i sposoby tego przetwarzania. Ponieważ wysyłamy te informacje do Stanów Zjednoczonych, obowiązuje umowa dotycząca przetwarzania danych. 

Newfold przechowuje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne w celu zapewnienia zgodności z ustawodawstwem Stanów Zjednoczonych.  

Subskrypcja naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco informowany o produktach i usługach Stumari lub Collateral Base? Świetny! Zapisując się do newslettera Stumari lub Collateral Base na stronie internetowej, będziesz musiał wyrazić zgodę na przesyłanie Ci naszego newslettera Stumari lub Collateral Base. Wycofanie tej zgody można łatwo zrobić, klikając „Anuluj subskrypcję” pod dowolnym biuletynem. Zapisując się do newslettera Stumari lub Collateral Base, poprosimy Cię o następujące informacje:

 • Twoje imię i nazwisko;
 • Twój adres e-mail.

Każdy, kto kupi produkt Stumari lub Collateral Base, automatycznie otrzyma nasz newsletter. Powodem tego jest to, że nasz biuletyn zawiera wiele treści związanych z produktami, które mogą być bardzo przydatne dla Ciebie jako użytkownika naszego produktu. Możesz łatwo zrezygnować z subskrypcji, klikając przycisk „anuluj subskrypcję” pod dowolnym biuletynem w dowolnym momencie. 

Powyższe informacje przekazujemy do Mailblue, podmiotu przetwarzającego, który wysyła biuletyn Stumari lub Collateral Base. Gdy anulujesz subskrypcję, Mailblue usunie Twój adres e-mail z listy mailingowej.

Samouczek 

Gdy jesteś klientem premium, zapewniamy wsparcie za pośrednictwem Help Scout i poczty e-mail. Gdy zadasz nam pytanie za pomocą beaconu Help Scout, zbierzemy Twoje miasto, kraj, adres IP, system operacyjny, urządzenie i przeglądarkę internetową. Nie będziemy gromadzić tych danych, jeśli wyślesz zwykłą wiadomość e-mail. W takim przypadku zostanie zebrany tylko Twój adres e-mail. Informacje są zapisywane w Help Scout i wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia i analizy korzystania z naszych usług wsparcia. Dlatego konieczne jest przechowywanie tych informacji przez okres czterech (4) lat. Po upływie czterech (4) lat wszystkie dane w Help Scout zostaną usunięte i zniszczone. 

Komentowanie

Gdy skomentujesz jeden z naszych postów na stronie internetowej, na przykład na blogu, poprosimy Cię o podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. To za konieczność komentowania wpisu na blogu. Informacje te będą przechowywane na tej konkretnej stronie internetowej tak długo, jak istnieją. 

Seminaria 

Jak być może wiesz, Stumari lub Collateral Base prowadzą bardzo ciekawe webinaria! Te seminaria internetowe są hostowane w serwisie Crowdcast. Kiedy rejestrujesz się na webinarium Stumari lub Collateral Base, Crowdcast gromadzi następujące dane osobowe:  

 • Adres e-mail (aby utworzyć konto Crowdcast)
 • Użytkownik
 • Imię i nazwisko
 • Lokalizacja (kraj i miasto)
 • Sposób logowania 
 • Twoje odpowiedzi na pytania, które gospodarze webinarów mogli opublikować, jeśli dotyczy.

Crowdcast przechowuje i zapisuje te informacje, dopóki Stumari lub Collateral Base nie usunie zdarzenia. 

Uwierzytelnianie

Niektóre z naszych produktów poproszą Cię o identyfikację z Google lub Facebookiem, abyśmy mogli pobrać informacje w Twoim imieniu. Nie będziemy patrzeć na Twoje indywidualne dane. Zastrzegamy sobie prawo do agregowania danych o użytkowaniu w celu pomiaru wydajności naszych aplikacji, ale żadne identyfikowalne dane osobowe nigdy nie zostaną ujawnione stronom trzecim.

Linki zewnętrzne

Nasza strona internetowa zawiera linki (afiliacyjne) do kilku innych stron. Stumari lub Collateral Base.com i ich autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani zawartość takich stron internetowych

Automatycznie rejestrowane informacje podczas odwiedzania naszej strony internetowej

Na naszej stronie korzystamy z narzędzi do analityki internetowej od stron trzecich (Google Analytics i Google Tag Manager, Hotjar) oraz od nas, aby analizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z naszej strony. Narzędzia te wykorzystują „cookies”, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na Twoim komputerze w celu zbierania standardowych informacji z dziennika internetowego oraz informacji o zachowaniu odwiedzających.

My i strony trzecie używamy plików cookie do:

 • Włącz funkcjonalności naszej strony internetowej (sesyjne, techniczne i funkcjonalne pliki cookie);
 • Analizować korzystanie ze strony i na tej podstawie uczynić ją bardziej przyjazną dla użytkownika (analityczne pliki cookie);

Zbieramy następujące dane osobowe: 

 • Adres IP;
 • Informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej (takie jak odwiedzane strony i kliknięcia);
 • typ urządzenia i przeglądarka;
 • Lokalizacja (kraj i miasto);
 • Strona docelowa (referrer-URL);
 • Rozdzielczość ekranu;
 • Żądania i odpowiedzi wysyłane zi do Twojego urządzenia.

Dzięki narzędziu będącemu własnością firmy Stumari lub Collateral Base nie następuje identyfikacja z osobami, których dane dotyczą, a pliki cookie są czysto funkcjonalne. Twój adres IP jest zapisywany w logach dostępowych na naszym serwerze i przechowywany przez 90 dni i wykorzystywany wyłącznie w celach bezpieczeństwa i reagowania na incydenty. Ten serwer jest hostowany przez SiteGround. Po tym czasie dane są usuwane i niszczone. Powodem, dla którego zapisujemy te informacje, jest reakcja na incydent. Inne zbierane przez nas informacje to tak zwane „pliki cookie sesji” i „funkcjonalne pliki cookie”. Służą one do umożliwienia korzystania z naszej strony internetowej. 

Te pliki cookie nie mają wpływu na prywatność odwiedzających. Ze względu na te aspekty narzędzie będące własnością firmy Stumari lub Collateral Base jest dozwolone bez uprzedniej zgody. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z witryny są przesyłane do naszej firmy hostingowej SiteGround. Informacje te są następnie wykorzystywane do oceny korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej oraz do sporządzania raportów statystycznych dotyczących aktywności na stronie internetowej dla Stumari lub Collateral Base.com. 

W przypadku Google Analytics i Google Tag Managera używany jest anonimowy adres IP i postępujemy zgodnie z wytycznymi holenderskiego organu ochrony danych, aby ustawić Google Analytics w sposób przyjazny dla prywatności. Google może przekazywać zebrane informacje stronom trzecim, jeśli jest to prawnie wymagane. Nie mamy na to wpływu. Nigdy nie pozwolimy Google na wykorzystanie zebranych informacji analitycznych do innych usług lub celów Google. 

Hotjar Automatycznie zaciemnia pola wprowadzania, formularze, numery telefonów itp., co powoduje, że nie są zapisywane żadne dane osobowe. Google przechowuje informacje przez okres 26 miesięcy. 

Przetwarzanie Twojego adresu IP w celu korzystania z naszej strony internetowej odbywa się oddzielnie od momentu złożenia zamówienia. Informacje te nie są ze sobą powiązane, a przetwarzanie przez osoby trzecie Twojego adresu IP w celu analizy korzystania z naszej strony internetowej pozostaje anonimowe.  

Wyłączanie i włączanie plików cookies

Jeśli nie chcesz, aby pliki cookie były przechowywane na Twoim komputerze lub chcesz usunąć pliki cookie, które zostały już zapisane, możesz to zrobić za pomocą ekranu ustawień w ustawieniach przeglądarki. Dostosowanie tych ustawień różni się w zależności od przeglądarki.

Jeśli chcesz usunąć pliki cookie, które zostały już zapisane, możesz to ustawić za pomocą ekranu ustawień w ustawieniach przeglądarki. Dostosowanie tych ustawień różni się w zależności od przeglądarki.

Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą 

Zgodnie z RODO masz jako osoba, której dane dotyczą, szereg praw. Ten rozdział polityki prywatności określa prawa osoby, której dane dotyczą, oraz sposób, w jaki można z nich skorzystać.

Prawo dostępu

Masz prawo dostępu do przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych oraz zachowania kopii tych danych. Na kontach Stumari lub Collateral Base.com, My Stumari lub Collateral Base & Stumari lub Collateral Base możesz łatwo uzyskać dostęp do danych osobowych, które zbieramy i zapisujemy po złożeniu zamówienia. 

Prawo do sprostowania

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, masz prawo zażądać od nas sprostowania Twoich danych osobowych. Odpowiednio sprostujemy Twoje dane osobowe.

Prawo do usunięcia („do bycia zapomnianym”)

Jeżeli chcesz, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe, masz prawo zażądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe zostaną przez nas usunięte, chyba że ciąży na nas prawny obowiązek dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, Twoje dane osobowe są nieprawidłowe lub po upływie okresu przechowywania potrzebujesz danych osobowych do celów prawnych lub wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, może zażądać od nas ograniczenia Twoich danych osobowych. W takim przypadku nie możemy przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wyrazisz na to zgodę.

Prawo do przenoszenia danych (w przypadku przetwarzania na podstawie zgody lub umowy o wykonanie)

Możesz poprosić nas o eksport wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez Stumari lub Bazę Zabezpieczeń. Zapewnimy Ci eksport zgromadzonych i przetworzonych danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania.

Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych, pod pewnymi warunkami.

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw podmiotu danych, o których mowa w niniejszym akapicie, wyślij swoje żądanie na adres e-mail tom@CollateralBase.com. W przypadku wniosków o usunięcie danych prosimy o kontakt pod adresem tom@CollateralBase.com.

 

Bezpieczeństwo

Podjęliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą i/lub zniszczeniem. Chociaż dokładamy należytej staranności, aby zapewnić bezpieczne przesyłanie informacji między Twoim sprzętem a naszymi systemami, nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji przesyłanych do nas przez Internet. Dostęp do odpowiednich danych osobowych mają tylko ci upoważnieni pracownicy, którzy potrzebują dostępu do odpowiednich danych osobowych w celu wykonywania swojej pracy. Posiadamy wytyczne i przepisy zapewniające bezpieczeństwo naszej infrastruktury danych i technologii, a także oprogramowania, które tworzymy i dystrybuujemy wśród naszych użytkowników, określone w naszej wewnętrznej polityce bezpieczeństwa cybernetycznego. 

Kontakt ze Stumari lub Bazą Zabezpieczeń

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub skargi dotyczące niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, praktyk tej witryny lub Twoich kontaktów z tą witryną, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem naszego Strona kontaktowa lub wysłać e-mail do

Dane kontaktowe:

Stumari lub Collateral Base, LLC

E-mail: tom@CollateralBase.com

Baza zabezpieczeń, LLC

316 SW Waszyngton St. Ste 1a

Peoria, IL 61602

USA

Do wiadomości: inspektor ochrony danych

Prawa i wybory CCPA

CCPA zapewnia konsumentom będącym mieszkańcami Kalifornii określone prawa dotyczące ich danych osobowych. Twoje prawa CCPA i sposób korzystania z tych praw są opisane tutaj.

Prawo do dostępu

Masz prawo zażądać, abyśmy ujawnili Ci pewne informacje o naszym gromadzeniu i wykorzystywaniu Twoich danych osobowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Po otrzymaniu i potwierdzeniu Twojego możliwego do zweryfikowania wniosku konsumenta (patrz Wykonywanie dostępu, przenoszenie danych i prawa do usuwania), ujawnimy Ci:

 • Kategorie danych osobowych, które zebraliśmy na Twój temat.
 • Kategorie źródeł danych osobowych, które zebraliśmy na Twój temat.
 • Nasz cel biznesowy lub handlowy polegający na gromadzeniu lub sprzedaży tych danych osobowych.
 • Kategorie stron trzecich, którym udostępniamy te dane osobowe.
 • Konkretne dane osobowe, które zebraliśmy na Twój temat (zwane także żądaniami przenoszenia danych).
 • Jeśli sprzedaliśmy lub ujawniliśmy Twoje dane osobowe w celach biznesowych, dwie oddzielne listy ujawniają:
  • sprzedaż, określając kategorie danych osobowych, które kupiła każda kategoria odbiorcy; i
  • ujawnienia w celach biznesowych, identyfikujące kategorie danych osobowych, które uzyskała każda kategoria odbiorcy.

Prawa do żądania usunięcia

Masz prawo zażądać, abyśmy usunęli wszelkie Twoje dane osobowe, które od Ciebie zebraliśmy i zachowaliśmy, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków. Po otrzymaniu i potwierdzeniu Twojego możliwego do zweryfikowania żądania konsumenta (patrz Wykonywanie dostępu), usuniemy (i polecimy naszym usługodawcom usunięcie) Twoich danych osobowych z naszych rejestrów, chyba że ma zastosowanie wyjątek.

Możemy odrzucić prośbę o usunięcie, jeśli zachowanie informacji jest konieczne, abyśmy my lub nasi usługodawcy:

 1. Sfinalizuj transakcję, dla której zebraliśmy dane osobowe, zapewnij zamówiony towar lub usługę, podejmij uzasadnione działania w kontekście naszych bieżących relacji biznesowych z tobą lub w inny sposób wykonaj naszą umowę z tobą.
 2. Wykrywanie incydentów bezpieczeństwa, ochrona przed złośliwymi, oszukańczymi, oszukańczymi lub nielegalnymi działaniami lub ściganie osób odpowiedzialnych za takie działania.
 3. Debuguj produkty, aby zidentyfikować i naprawić błędy, które pogarszają istniejącą zamierzoną funkcjonalność.
 4. Korzystaj z wolności słowa, zapewnij innemu konsumentowi prawo do korzystania z jego prawa do wolności słowa lub skorzystaj z innego prawa przewidzianego przez prawo.
 5. Postępuj zgodnie z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności w komunikacji elektronicznej (Cal. Penal Code § 1546 i nast.).
 6. Zaangażuj się w publiczne lub recenzowane badania zgodnie z sekcją 1798.105 (d) (6) CCPA.
 7. Włącz wyłącznie wewnętrzne zastosowania, które są racjonalnie dostosowane do oczekiwań konsumentów w oparciu o Twoje relacje z nami.
 8. Przestrzegaj zobowiązania prawnego.
 9. Wykorzystuj te wewnętrzne i zgodne z prawem wykorzystanie tych informacji, które są zgodne z kontekstem, w którym je podałeś.

Korzystanie z praw dostępu, przenoszenia danych i usuwania

Aby skorzystać z opisanych powyżej praw dostępu, przenoszenia danych i usuwania danych, prześlij nam weryfikowalne żądanie konsumenta, wysyłając nam wiadomość e-mail na adres tom@collateralbase.com

Tylko Ty lub osoba zarejestrowana w kalifornijskim Sekretarzu Stanu, którą upoważniasz do działania w Twoim imieniu, możesz złożyć weryfikowalne żądanie konsumenckie dotyczące Twoich danych osobowych. Możesz również złożyć możliwy do zweryfikowania wniosek konsumencki w imieniu swojego nieletniego dziecka.

Użytkownik może złożyć weryfikowalny wniosek konsumenta o dostęp lub możliwość przenoszenia danych tylko dwa razy w ciągu 12 miesięcy. Weryfikowalne żądanie konsumenta musi:

 • Podaj wystarczające informacje, które pozwolą nam racjonalnie zweryfikować, czy jesteś osobą, o której zbieraliśmy dane osobowe lub upoważnionym przedstawicielem.
 • Opisz swoje żądanie z wystarczającymi szczegółami, które pozwolą nam odpowiednio je zrozumieć, ocenić i odpowiedzieć na nie.

Nie możemy odpowiedzieć na twoje zapytanie ani dostarczyć danych osobowych, jeśli nie możemy zweryfikować Twojej tożsamości lub uprawnień do złożenia żądania i potwierdzenia, że ​​dane osobowe dotyczą Ciebie.

Wykorzystamy dane osobowe podane w weryfikowalnym wniosku konsumenta wyłącznie w celu zweryfikowania tożsamości lub uprawnień wnioskodawcy do złożenia wniosku.

Czas reakcji i format

Staramy się odpowiedzieć na możliwe do zweryfikowania żądanie konsumenta w ciągu czterdziestu pięciu (45) dni od jego otrzymania. Jeśli będziemy potrzebować więcej czasu (do 90 dni), poinformujemy Cię pisemnie o przyczynie i terminie przedłużenia.

Wszelkie udostępniane przez nas informacje obejmują tylko 12-miesięczny okres poprzedzający otrzymanie możliwego do zweryfikowania wniosku konsumenta. Jeśli nie możemy spełnić prośby, poinformujemy Cię, dlaczego. W przypadku wniosków o przeniesienie danych wybierzemy format, który umożliwi łatwe przeniesienie danych w inne miejsce.

Niedyskryminacja

Nie będziemy dyskryminować Cię za korzystanie z któregokolwiek z Twoich praw CCPA, chyba że zezwala na to CCPA.

Szczegóły kontaktu

Thomas Howard

E-mail: tom@collateralbase.com 

Baza zabezpieczeń, LLC

316 SW Waszyngton St. Ste 1a

Peoria, IL 61602Konopi biznesowe Mastermind

Najlepsza oferta w historii

Szablony licencji New Jersey
Idz już
* Obowiązują warunki umowy
blisko-link